noul sediu pentru inmatriculari auto din pipera

Traficul rutier este o piatră de încercare pentru nervii șoferilor și, totuși, plăcerea de a conduce propria mașină pălește în fața unor drumuri pline de gropi și foarte aglomerate. Pentru că șansa de a putea merge în condiții civilizate fără să pierzi ore întregi blocat în trafic, pare o iluzie, legiuitorul a decis că poate să facă lumină cu privire la procedurile de înmatriculare, radiere, suspendare a înmatriculării.

Astfel, a apărut Ordonanța nr. 14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice publicată în Monitorul Oficial nr. 685 din 23 august 2017. Prevederile sale se aplică de la 2 septembrie 2017.

Noi interdicții pentru vehicule

Știrile juridice arată că este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor care nu au încheiată polița RCA, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării și a celor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat sau este anulată.

Poliția rutieră va constata deficiențele vehiculelor și va verifica starea tehnică a mașinilor aflate pe drumurile publice.

Se înființează Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate

Noutățile legislative prevăd înființarea Registrului național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate care este constituit de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

Astfel, în cazul vânzării unei mașini, datele noului proprietar se vor înscrise în acest registru urmând a se menționa și încetarea calității de titular al înmatriculării fostului proprietar. Noul proprietar are obligația de a solicita autorității competente de înmatriculare transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în 90 de zile de data cumpărării mașinii. În vechea reglementare termenul era de 30 de zile. Știrile juridice arată că, dacă noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul de mai sus, înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietate.

Organul fiscal scoate vehiculul din evidența fiscală a fostului proprietar și are obligația de a notifica înstrăinarea mașinii către autoritatea competentă de înmatriculare în 5 zile lucrătoare. În 30 de zile de la primirea notificării, acest fapt se va menționa în registrul nou înființat. După înregistrarea notificării, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor transmite instituțiilor interesate datele noului proprietar, dacă i se solicită acest lucru.

Suspendarea înmatriculării vehiculului

Suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului intervine și la data expirării sau anulării inspecției tehnice periodice și încetează la data la care vehiculul trece o nouă inspecție tehnică periodică. Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor înregistrează suspendarea înmatriculării în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate. Rețineți că datele cu privire la suspendare se șterg după 5 ani de la data încetării acesteia.

Noutățile legislative prevăd că, în scopul verificării efectuării inspecției tehnice periodice a vehiculului sau a valabilității acesteia, poliția rutieră are drept de acces pentru consultarea acestui registru.

Datele personale ale proprietarului mașinii vor fi înscrise în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate

Cu ocazia înmatriculării se vor trece în registru în format electronic datele de identificare ale mașinii, ale proprietarului sau ale persoanei care folosește mașina sau ale societății de leasing, dacă este cazul. Aceste date se șterg după 10 ani de la data radierii vehiculului.

Acest registru se actualizează pe baza datelor furnizate în sistem informatizat de către Registrul Auto Român cu privire la inspecția tehnică a vehiculelor. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit.

De reținut că Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor are dreptul să facă schimb de date cu autoritățile competente de înmatriculare din statele membre UE prin obținerea/furnizarea datelor necesare verificării înaintea înmatriculării a statutului legal al unui vehicul în statul în care a fost înmatriculat anterior, dacă planează suspiciuni asupra situației reale sau juridice a vehiculului.

Ce date se trec în registru cu ocazia eliberării permisului de conducere?

La eliberarea permisului de conducere se vor trece în format electronic în registru datele de identificare ale titularului permisului de conducere românesc (nume, prenume, CNP, fotografia și semnătura, locul și data nașterii, domiciliul și opțional un număr de telefon sau o adresă de e-mail), categoriile de vehicule pentru care are permis, codurile armonizate ale UE, datele de identificare a permisului de conducere. Aceste date se șterg după 10 ani de la data încetării valabilității permisului de conducere.

Noutățile legislative stabilesc că permisele de conducere românești care au fost preschimbate cu documente similare în alte state își pierd valabilitatea, iar notificările de preschimbare transmise de statele emitente se înscriu în acest registru.

Noi contravenții

Constituie contravenții și se penalizează cu 2-3 puncte-amendă, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu deficiențe majore. Constituie contravenții și se penalizează cu 6-8 puncte-amendă, conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai cu deficiențe majore la sistemul de frânare sau mecanismul de direcție, la sistemul de iluminare, de avertizare sonoră sau când acestea lipsesc.

Constituie contravenții și se penalizează cu 9-20 puncte-amendă, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care prezintă deficiențe periculoase sau al cărui termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat sau a unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată. Constituie contravenții și se penalizează cu 9-20 puncte-amendă și cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce timp de 90 de zile, conducerea unui vehicul cu deficiențe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție.

Pe lângă aplicarea amenzii se vor aplica 2 puncte de penalizare pentru nerespectarea obligației de a folosi luminile de întâlnire și pe timpul zilei sau a luminilor pentru circulația diurnă, pe autostrăzi, drumuri expres și pe drumuri naționale europene (E).

Certificatul de înmatriculare, înregistrare sau dovada înlocuitoare se reține de către poliție dacă vehiculul înregistrat nu are efectuată inspecția tehnică periodică valabilă sau aceasta este anulată, dacă vehiculul circulă cu deficiențe majore sau periculoase la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate, dacă sistemul de frânare de serviciu sau mecanismul de direcție prezintă deficiențe majore sau periculoase sau dacă înmatricularea vehiculului este suspendată.

Dacă certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a fost reținut ca urmare a săvârșirii unei contravenții cu privire la conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu deficiențe majore sau periculoase, acesta se restituie proprietarului sau utilizatorului de către poliția rutieră la prezentarea dovezii eliberate de către RAR din care rezultă că deficiența a fost remediată.

 

 

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.