medic1
În şedinţa din 9 iunie, plenul Senatului a aprobat propunerea legislativă privind realizarea unor venituri suplimentare de către unităţile medicale publice.

Proiectul de lege prevede prestarea serviciilor medicale la cererea pacientului, în regim privat, în spitalele publice numai în afara orelor de program ale personalului solicitat şi în afara orelor de gardă, fără a afecta activitatea de bază a spitalului.

Serviciile medicale prevăzute de proiect pot fi asigurate numai de personalul medical cu contract de muncă din spitalul public respectiv, cu excepţia cazurilor în care, la cererea şefului de secţie din spital, cu acordul directorului medical şi cu avizul favorabil al managerului, sunt solicitaţi alţi medici din sistemul public sau privat. De asemenea, aceste servicii medicale pot fi acordate numai în limita specialităţilor medico-chirurgicale pentru care spitalul în cauză este avizat, clasificat şi acreditat.

Serviciile şi actele medicale efectuate la cererea pacientului în spitalele publice pot fi decontate prin intermediul unei poliţe de asigurare complementare, încheiată de pacient cu un asigurător.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.