airliner with a globe and autoloader with boxes in a container

În data de 7 octombrie 2015, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de Promovare a Exportului, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016.

Documentul aprobă instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, Comerţului și Turismului privind participarea operatorilor economici la târguri și expoziţii internaţionale în străinătate, organizarea de misiuni economice și acţiuni de promovare a exportului în străinătate și realizarea de studii de piaţă și pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, în perioada 1 ianuarie – 31decembrie 2016.

În anexa nr. 4 din Ordin se găseşte şi modelul Cererii de înscriere – Declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor pentru participarea la acţiunile din Programul de promovare a exportului, cu finanţare parţială de la bugetul statului.

Prevederile ordinului intră în vigoare la 1 ianuarie 2016 și se aplică până la 31 decembrie 2016.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.