downloadProiectul Strategiei privind dezvoltarea funcției publice (SDFP) 2015-2020 a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul Agenției Națională a Funcționarilor Publici din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Strategia privind dezvoltarea funcției publice (SDFP) 2015-2020 face parte din categoria strategiilor tematice asumate de administrația publică românească ca parte a efortului pe termen mediu de îmbunătățire a guvernării, cu impact la nivelul întregii societăți, şi urmărește orizontul de timp al exercițiului financiar al fondurilor europene alocate României pentru perioada 2014-2020, o parte semnificativă a acestui efort financiar fiind deja planificată pentru implementarea unor măsuri de consolidare a capacității administrației publice românești, inclusiv a funcției publice.

Procesul de elaborare a proiectului Strategiei pentru dezvoltarea funcţiei publice 2015-2020 a inclus următoarele etape sau acţiuni:
– Elaborarea în cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) a cinci documente primare de analiză care au avut rol de fundamentare a unor direcţii de acţiune din proiectul Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2015-2020;
– Analiza privind înfiinţarea unei entităţi cu atribuţii în domeniul formării profesionale a personalului din administraţia publică;
– Analiza privind evaluarea implementării programelor tip YPS (Proiectul Tinerilor Profesionişti) şi BSGR (Bursa Specială „Guvernul României”);
– Analiza privind situaţia curentă a sistemelor de recrutare şi de evaluare a personalului din punct de vedere al aplicării normelor în vigoare;
– Analiza privind cadre de competenţă pe domenii strategice şi specifice identificate;
– Analiza privind consolidarea rolului ANFP şi/sau înfiinţarea unei instituţii cu atribuţii în gestiunea personalului contractual din administraţia publică.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.