hypanis.ru Proiectul de Normă prv. calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative - lansat în dezbateri - Noutati legislative | Legislatie gratuita | Portal juridic

asef

Autoritatea de Supraveghere Financiară a supus spre dezbatere  proiectul de Normă privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative

Proiectul de act normativ se aplică administratorilor de fonduri de pensii facultative.

Obiectivul principal al proiectului de act normativ constă în actualizarea, consolidarea şi îmbunătăţirea reglementărilor privind regulile de calcul, de verificare, de constituire, de investire şi de utilizare a provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative.

Prin proiectul de act normativ s-au propus următoarele dispoziții:

  1.  definirea noilor termeni utilizaţi în conţinutul proiectului de normă;
  2. prevederi referitoare la investirea, utilizarea, păstrarea şi evidenţa activelor care acoperă
    provizionul tehnic;
  3.  prevederi referitoare la metodologia de calcul actuarial a modelului standard şi regulile de
    verificare a provizionului tehnic;
  4.  prevederi referitoare la datele utilizate în calcul, raportarea rezultatelor şi periodicitatea
    evaluărilor provizionului tehnic.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.