hypanis.ru Proiectul de Normă privind autorizarea fondului de pensii facultative, lansat în dezbatere publică - Noutati legislative | Legislatie gratuita | Portal juridic

lc
La 8 octombrie 2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică proiectul de Normă privind autorizarea fondului de pensii facultative. Actul normativ se aplică administratorilor fondurilor de pensii facultative şi fondurilor de pensii facultative.

Modificările aduse prin proiectul de act normativ sunt:
– prezentarea mai detaliată a documentelor necesare a fi depuse de administrator pentru solicitarea modificării contractului de societate;
– introducerea unui termen de răspuns în documentul de informare şi solicitare a consimţământului participanţilor cu privire la modificarea contractului de societate, document care va fi transmis acestora ulterior obţinerii avizului prealabil de modificare a contractului;
– completarea prevederilor referitoare la procedura de obţinere a consimţământului participanţilor cu privire la modificarea contractului de societate;
– modificarea denumirii unor documente doveditoare referitoare la îndeplinirea condițiilor de autorizare a fondului de pensii facultative, pentru corelare cu modificările survenite în cadrul legislației primare și secundare;
– completarea procedurii de autorizare a fondului de pensii facultative;
– eliminarea anumitor redundanțe și îmbunătățirea structurii actului normativ.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.