hypanis.ru Proiectul de modificare a Normei privind aderarea la fondurile de pensii facultative, lansat în dezbatere publică - Noutati legislative | Legislatie gratuita | Portal juridic

lc
La 21 iulie 2015 Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică proiectul de Normă pentru modificarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative.

Obiectivul principal al proiectului de act normativ îl reprezintă îmbunătăţirea modului de încasare a contribuţiilor fondului de pensii facultative. În acest sens se impune modificarea prevederilor Normei nr. 2/2011 în ceea ce priveşte conţinutul alin. (1) al articolului 10, astfel:
(1) Participantul poate, în orice moment, să suspende, să înceteze plata contribuţiei sau să modifice nivelul acesteia, în condiţiile Legii.”

În paralel cu modificarea Normei nr. 2/2011, pentru armonizarea prevederilor acestora, a fost modificată şi Norma nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.