BNR
Senatorul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor din România, Cristiana Anghel, a depus la Parlament un proiect de lege pentru modificarea Statutului BNR.

Membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale au un statut privilegiat. Banca Naţională a României este „stat în stat”. Parlamentul României trebuie să repună statutul BNR pe făgaşul normal, constituţional. (…) Cu toate că BNR, în calitate de autoritate administrativă autonomă se bucură de o personalitate juridică, guvernatorul având calitatea de ordonator principal de credit, autonomia acesteia nu este absolută, având în vedere obligaţia de a prezenta rapoarte în faţa Parlamentului, care, la rândul său, ar trebui în anumite condiţii să poată revoca membrii Consiliului de administraţie„, argumentează Cristiana Anghel în expunerea de motive.

În proiect se arată că, în numele Consiliului de administraţie, guvernatorul Băncii Naţionale a României să prezinte Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al BNR, care cuprinde şi activităţile BNR, situaţiile financiare anuale şi raportul de audit, în şedinţă comună a celor două Camere ale Parlamentului pentru dezbatere.

De asemenea, proiectul prevede ca numirile membrilor Consiliului de administraţie al BNR să se facă pe o perioadă de cinci ani, fără posiblitatea reînnoirii mandatului.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.