2011-06-1512__ro__ZA__masina examen (FP)

Ministerul Afacerilor Interne a elaborat un proiect de Hotărâre privind modificarea Ordinului ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 268/2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 843 din 16 decembrie 2010, privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, modificări şi completări menite să transpună în legislaţia naţională anumite dispoziţii din actele europene.

Principalele modificări aduse ordinului sunt:

  • modificarea anumitor cerinţe pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 şi D1E în privinţa aptitudinilor şi comportamentului ce urmează a fi verificate în cazul pregătirii şi verificării tehnice a vehiculului;
  • modificarea dispoziţiilor referitoare la examinare, respectiv la condiţiile pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească, pentru a se asigura claritate şi actualizarea normelor juridice existente cu privire la conceptul de „reşedinţă normală” în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi pentru cetăţenii Confederaţiei Elveţiene.
  • includerea menţiunii referitoare la „cetăţenii Confederaţiei Elveţiene” alături de cetăţenii statelor membre UE în cadrul anumitor proceduri [art. 5 alin.(3) şi art. 6 alin.(7) din Ordinul nr.268/2010 referitoare la proba teoretică şi eliberarea certificatului de cazier judiciar] pentru a se asigura o corelare cu celelalte dispoziţii din Ordinul nr.268/2010 aplicabile cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene;
  • includerea în cadrul dosarului de examinare a declaraţiei pe propria răspundere a candidatului, dată sub sancţiunea prevăzută de art.326 din Codul penal, din care să rezulte că nu are reşedinţa normală într-un alt stat membru al Uniunii Europene. În acest sens, se creează un mecanism prin care statul român asigură îndeplinirea obligaţiilor ce rezultă din Directiva 126/2006/CE, mecanism ce are în vedere eliberarea permisului de conducere unei persoane care are reşedinţa normală pe teritoriul României şi nu pe a Comisiei din 19 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere pe teritoriul altui stat membru, în considerarea faptului că îndeplinirea acestei condiţii contribuie în special la combaterea „turismului permiselor de conducere”;
  • înlocuirea anexei 4 referitoare la Caracteristicile care trebuie îndeplinite de autovehiculele folosite pentru examinarea la proba practică;
  • modificarea menţiunii de transpunere a normelor Uniunii Europene pentru a se evidenţia acest ultim demers de transpunere.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.