insDacă faci parte, la fel ca mulţi alţi români, dintre clienţii unei societăţi de asigurări, poate că te-ai întrebat, măcar o dată, ce s-ar întâmpla dacă asigurătorul tău ar fi lovit de către faliment taman într-o împrejurare în care tu trebuie să-ţi valorifici drepturile de asigurat. Ei bine, legiuitorul s-a gândit şi la această problemă. Şi nu de ieri, de azi!

Astfel, a fost creat un mecanism de protecţie a creditorilor de asigurări, o schemă de garantare net superioară celei pe care ţi-ar putea-o oferi, de pildă, derularea procedurii falimentului asigurătorului. În concret, vei obţine mai uşor şi mai iute despăgubirea care ţi se cuvine, ca persoană asigurată!

În categoria creditorilor de asigurări figurează persoana asigurată – fizică sau juridică, beneficiarul asigurării – terţul căruia asigurătorul debitor urmează să-i achite sumele cuvenite ca urmare a producerii riscului asigurat şi păgubitul (în cazul asigurării de răspundere civilă).

Pentru a oferi intereselor creditorilor de asigurări un nivel satisfăcător de ocrotire, după 1990 s-a înfiinţat în România un fond de protejare (garantare) a asiguraţilor. Fondul era alimentat din primele brute pe care le încasau asigurătorii. După trecerea unor ani – mai mult sau mai puţin buni pentru piaţa asigurărilor, acest fond a intrat în administrarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Fondul de garantare a asiguraţilor are menirea achitării despăgubirilor sau indemnizaţiilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii, în cazul în care un asigurător ajunge la situaţia de nedorit a insolvenţei. Evident, existenţa unui astfel de fond îi face pe clienţi (prezenţi sau potenţiali) să aibă mai multă încredere în asigurători.

 

Fondul de garantare va dobândi personalitate juridică

Actualmente, Fondul de garantare a asiguraţilor este gestionat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar se consideră că e mai mult decât necesar ca el să devină persoană juridică de drept public, pentru a dobândi funcţia de administrator special, implicându-se nemijlocit în restabilirea situaţiei financiare a societăţilor de asigurare, prin punerea în practică a măsurilor de redresare financiară. Se doreşte ca Fondul să capete autonomie, cât de curând!

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice a fost publicat zilele trecute un proiect de Lege privind Fondul de garantare a asiguraţilor. Dacă va fi adoptată şi promulgată, noua lege va fi publicată în “Monitorul oficial”, urmând să intre în vigoare la 30 de zile de la publicare.

Transformarea Fondului de garantare într-o persoană juridică de drept public se va realiza, conform acestui proiect de lege, pentru asigurarea deplinei legalităţi, în vederea efectuării de plăţi către clienţii societăţilor de asigurare supuse procedurii de faliment.

Prin obţinerea personalităţii juridice de către Fondul de garantare se vor clarifica aspecte importante, legate de competenţa sa funcţională şi teritorială, de calitatea sa procesuală şi se va asigura un nivel superior de transparenţă în utilizarea resurselor. Fondul va putea să se implice lesne în restabilirea situaţiei financiare a societăţilor de asigurare prin măsuri de redresare financiară, fiind prevenit, însă, conflictul de interese cu Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Prin noua lege se tinde spre edificarea unui mecanism mai eficace, mai robust, de funcţionare a Fondului de garantare a asiguraţilor. Noile ştiri juridice spun că resursele financiare ale Fondului vor putea fi alcătuite din:

– contribuţiile asigurătorilor, datorate Fondului pentru plata indemnizaţiilor sau despăgubirilor creditorilor de asigurări ai entităţilor asigurătoare ajunse în faliment;

– încasările provenite din dobânzi şi penalităţi de întârziere aplicate pentru neachitarea la vreme a contribuţiei;

– veniturile provenite din investirea disponibilităţilor Fondului;

– încasările obţinute din recuperarea creanţelor Fondului;

– veniturile căpătate din alte surse. Surse legale, desigur!

 

Se introduce plafonul de despăgubire!

Contribuţiile cuvenite Fondului şi achitate de către asigurători se vor calcula, potrivit ultimelor noutăţi din contabilitate, separat, pentru fiecare dintre cele două categorii de asigurări –  cele de viaţă şi cele generale. Procentul contribuţiilor pe care le datorează asigurătorii nu va fi mai mare de 10% din primele brute pe care aceştia le încasează de pe urma asigurărilor directe.

Neplata la termen a contribuţiei datorată Fondului de către asigurători reprezintă contravenţie. Fapta se va sancţiona, după gravitate, cu avertisment scris sau cu amendă de la 5.000 la 50.000 lei. Pe lângă sancţiunea principală pot fi aplicate şi sancţiuni complementare, adică interzicerea exercitării activităţii pentru una sau mai multe clase de asigurări sau suspendarea ori retragerea autorizaţiei asigurătorului.

În momentul de faţă, plata sumelor cuvenite creditorilor de asigurări din disponibilităţile Fondului de garantare se realizează în întregime, pe baza listelor aprobate. În comparaţie cu nivelul contribuţiilor achitate de către asigurători la Fond, plata integrală a sumelor cuvenite asiguraţilor este, actualmente, considerată a fi mult prea generoasă, neexistând vreun plafon de garantare pentru plata din disponibilităţile Fondului. De aici pot izvorî mari neajunsuri!

Însă, foarte probabil, lucrurile n-or să mai continue mult în acest fel. Pe lângă alte schimbări, se va introduce, prin noua lege, un plafon de despăgubire, pentru că într-o situaţie critică disponibilităţile fondului n-ar fi îndestulătoare pentru a acoperi totala plată a despăgubirilor. Aşadar, numeroşi creditori de asigurări ai societăţilor falimentare ar putea fi straşnic prejudiciaţi, atunci!

Rolul Fondului va fi tot achitarea de despăgubiri ori de indemnizaţii creditorilor de asigurări ai societăţilor (asigurătoare) aflate în faliment, dar nu nelimitat, ca până acum, ci într-o anume limită (cu plafon de despăgubire). Astfel, indiferent că va fi vorba despre asigurările de viaţă sau despre asigurările generale, plafonul de garantare instituit de către noua lege va fi de 450.000 lei, pentru fiecare creditor de asigurare al unui asigurător intrat în faliment.

 

Care vor fi consecinţele?

Ca impact economic al noii legi, se anticipează realizarea unui nivel mai ridicat de stabilitate a pieţei asigurărilor şi asigurarea unui grad superior de predictibilitate a evoluţiei fiecărui asigurător, dar şi a pieţei asigurărilor în genere. Aşa se estimează… deşi socoteala de acasă nu coincide mereu cu tocmeala din iarmaroc!

Introducerea plafonului de garantare referitor la plăţile efectuate din Fondul de garantare către creditorii de asigurări ai entităţilor falimentare îi va face pe clienţii de anvergură să-şi aleagă cu mai multă băgare de seamă viitorul asigurător. Unii asigurători, mai firavi din punct de vedere economic şi prea puţin capabili să câştige încrederea clienţilor, ar putea înregistra unele dificultăţi. Atenţie, fiindcă peştele cel mare este dispus oricând să-l înghită pe cel mic!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.