medicamMinisterul Sănătății a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1065/2013 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 – Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge – unităţile de transfuzie – din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane.

Prin implementarea acestui proiect se asigură o creştere a calităţii asistenţei medicale de specialitate şi a unor soluţii terapeutice moderne, cu adânc răsunet în starea de sănătate a populaţiei, care nu va mai fi nevoită să se adreseze unor bănci de ţesuturi şi celule şi clinici specializate din alte ţări, se arată în nota de fundamentare.

Conform proiectului de act normativ, articolul  1  din Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2013 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 1. – Se aprobă suma de 35.783 mii lei, inclusiv TVA, pentru contractarea şi implementarea de către Ministerul Sănătăţii, în calitate de autoritate publică centrală cu rol de autoritate de implementare, a componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 – Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge – unităţile de transfuzie – din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.