hypanis.ru Modificarea Legii audiovizualului - Noutati legislative | Legislatie gratuita | Portal juridic

audiovizual
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat cu 221 voturi „pentru”, 61 voturi „împotrivă” şi 8 abţineri, Ordonanţa de Urgenţă 25/2013 privind modificarea Legii audiovizualului, în forma propusă de Executiv.

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului, după articolul 29 din Legea audiovizualului actuală, care stabileşte condiţiile pe care trebuie să le respecte comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media, se introduce un articol nou, potrivit căruia „orice achiziţionare de spaţiu publicitar televizat nu poate fi făcută de un intermediar decât în numele şi pe seama beneficiarului final al publicităţii televizate”, iar orice oferte de preţ pentru achiziţionarea publicităţii televizate, prezentate de aceşti intermediari, vor fi „în mod obligatoriu confirmate în prealabil în scris cu radiodifuzorul”.

De asemenea, ordonanţa prevede că intermediarii nu pot primi altă plată sau contraprestaţie decât „cea care le este plătită de către beneficiarul final al publicităţii televizate în vederea remunerării serviciilor prestate şi nici vreun avantaj material, indiferent de natura acestuia, din partea radiodifuzorului”. Orice act juridic încheiat cu încălcarea dispoziţiilor acestui articol este nul, se mai spune în Ordonanţă.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.