Basescu
Potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, preşedintele României, Traian Băsescu, a semnat pe 9 ianuarie cererea de reexaminare asupra Legii privind parteneriatul public-privat.

Legea trimisă spre promulgare reglementează încheierea şi derularea parteneriatului public-privat ce are ca obiect realizarea sau, după caz, reabilitarea şi/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri destinate prestării unui serviciu public şi/sau operării unui serviciu public, în condiţiile prevăzute de aceasta.

Potrivit art. 38 din noua Lege a parteneriatului public-privat, partenerul public poate să denunţe unilateral contractul de parteneriat public-privat din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz.

Având în vedere că legea nu defineşte „motivele excepţionale legate de interesul naţional sau local„, ipoteză care poate genera o denunţare unilaterală a contractului, prin reexaminare se impune stabilirea clară, prin lege, a situaţiilor ce pot constitui motive excepţionale de interes naţional sau local ce conduc la încetarea unilaterală a contractului.

De asemenea, se solicită ca în noua lege să prevadă criteriile în baza cărora vor fi atribuite proiectele de parteneriat public-privat, atunci când nu va avea loc o nouă procedură de atribuire întemeiată pe legislaţia privind achiziţiile publice şi nu prin intermediul normelor de aplicare, ce au o forţă juridică inferioară legii.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.