parlament

Deputatul, Ana Birchall, a pus în dezbatere publică proiectul privind insolvenţa persoanelor fizice, proiect ce va intra săptămâna viitoare în dezbatere parlamentară. Astfel toți cei cointeresaţi de acest proiect îşi pot exprima opiniile și pot veni cu diverse propuneri pe site-ul şi pe pagina de Facebook a deputatei PSD.

Noutatea legislativă prevede o nouă şansă pentru debitorii persoane fizice, care vor putea achita datoriile în baza unui plan de rambursare.

Problema privind legiferarea falimentului personal este discutată și în Parlament, unde se analizează și posibilitatea identificării pârghiilor procedurale pentru includerea proiectului în Codul Insolvenţei. Pe lângă aceasta mai apare și o problemă referitoare la persoana care se va ocupa să redacteze acest proiect.

Necesitatea adoptării unui astfel de act legislativ se datorează numărului mare de persoane fizice care sunt în prag de faliment, circa 850.000 la număr.

Soluţia ar fi să fie adoptată o lege a falimentului personal, prin care persoanele vizate ar putea beneficia de o descărcare de datorii, astfel cetăţenii români, ar avea aceleaşi drepturi şi îndatoriri cum au şi restul membrilor UE în ceea ce priveşte declararea procedurilor de insolvenţă a persoanelor fizice. Pe lângă aceasta se poate derula și o reorganizare judiciară ca la firme, care presupune o disciplină fiscală, un control, o monitorizare şi o reinserţie socială şi economică.

În prezent, în Parlament există două proiecte pentru legiferarea falimentului personal, un al treilea proiect de acest gen, iniţiat de Ana Birchall, urmând să fie depus la Camera Deputaţilor la începutul săptămânii viitoare. Deputatul PSD intenţionează să solicite dezbaterea proiectului în procedură de urgenţă.

Scopul acestui act normativ este de a asigura acoperirea datoriilor persoanelor fizice fără activităţi antreprenoriale, aflate în insolvenţă, prin intermediul rambursării datoriilor în baza unui plan ori prin intermediul lichidării bunurilor respectivilor debitori.

Proiectul de lege pus în dezbatere are la bază principii şi modele care sunt aplicate în principalele jurisdicţii continentale, cum ar fi cele din Germania, Marea Britanie, Franţa, Austria, Statele Unite ale Americii, Republica Cehă, Italia, Polonia, Singapore, Slovacia şi Australia.

Avantajele adoptării actului normativ sunt:

– debitorul nu poate dispune de bunurile sale fără acordul prealabil al administratorului judiciar în procedura de insolvenţă, cu excepţia tranzacţiilor obişnuite necesare pentru debitor şi pentru cei care depind de acesta, spre a suporta costurile de trai de bază;

– toate procedurile contencioase şi necontencioase de executare silită asupra bunurilor debitorului vor fi imediat suspendate şi nu vor continua pe durata procedurii de insolvenţă;

– toate creanţele asupra debitorului vor deveni scadente şi va fi necesar să fie achitate;

– nu se va acumula nici o dobândă, dobândă penalizatoare, penalitate sau alt tip de cost cu privire la creanţele existente la data deschiderii procedurii şi care au fost recunoscute ca atare de către administratorul judiciar;

– toate actele unilaterale ale debitorului referitoare la bunurile sale, inclusiv procurile şi mandatele acordate unor terţe persoane, vor înceta să producă efecte.

În cazul în care debitorul persoană fizică nu mai poate să-şi respecte angajamentele de la momentul contractării creditului se va recurge la executarea silită.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.