Medicamentele-sunt-decontate-la-un-curs-de-42-lei-pentru-un-euro

Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial nr. 572 din 12 august 2010.

Prin prezentul proiect, nu se propune înlăturarea interdicţiei decontării serviciilor medicale şi medicamentelor din străinătate, însă se propune circumstanţierea acesteia pentru situaţiile obiective şi justificate în care anumite medicamente nu se pot procura în reţeaua farmaceutică din România, acestea negăsindu-se pe piaţa de profil din ţară, din considerente mai mult sau mai puţin obiective.

Astfel, dacă medicamentele, materialele sanitare şi protezele sunt autorizate pe piaţa farmaceutică din România, decontarea se va putea face în limitele stabilite de legislaţia aplicabilă sistemului de asigurări sociale de sănătate.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.