downloadConform unui proiect de lege, pentru a putea desfăşura activitate de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, instructorii de conducere auto trebuie să fie atestaţi de către Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutieră Română – ARR.

Astfel, pentru a obţinere atestatul de instructor auto, solicitanţii trebuie să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau absolvenţi ai şcolilor de maiştri în specialitatea auto. O altă condiţie ar fi să aibă vârsta de cel puţin 25 de ani, să deţină permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicită atestarea de cel puţin 5 ani.

De asemenea, proiectul de act normativ mai arată că, solicitanţii trebuie să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele 6 luni, sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere în ultimii 10 ani pentru consum de alcool sau să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani.

Totodată, pregătirea practică a cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere se efectuează de către instructori auto autorizaţi doar cu vehicule deţinute în proprietate sau printr-un contract de leasing ori de închiriere.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.