1

Potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă publicat, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) va relaxa condiţiile de acordare şi menţinere a eşalonărilor la plata obligaţiilor bugetare.

Proiectul dat prevede extinderea ariei creanţelor care pot fi eşalonate la plată, incluzând în această categorie creanţele stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală /ANAF/ şi diferenţele de obligaţii fiscale stabilite prin declaraţii rectificative.

Scopul major al acestei măsuri este, pe de o parte, creşterea gradului de recuperare a obligaţiilor fiscale deţinute de contribuabil, iar pe de altă parte măsura sprijină menţinerea activităţii contribuabililor viabili din punct de vedere economic, potrivit MFP.

Totodată, proiectul de act normativ reglementează o excepţie în privinţa obligaţiei de desemnare a unui împuternicit de către contribuabilii care au obligaţii declarative şi nu au un domiciliu fiscal în România.

De asemenea propune ca plăţile efectuate în contul de venituri al bugetului local în perioada 2009 – 2012, pentru impozitul pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici, să stingă obligaţiile fiscale înregistrate în evidenţele ANAF, datorate de aceşti contribuabili pentru venitul din activitatea independentă respectivă.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.