carne-1343396285

În ședința din 2 iunie, Guvernul a aprobat acordarea ajutorului financiar pentru depozitarea privată a cărnii de porc.

Valoarea totală a ajutorului este în limita sumei de 309.500 de euro, se acordă ca sprijin din Fondul European de Garantare Agricolă – FEGA și se prefinanțează din sumele alocate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2016 din venituri din privatizare.

De ajutor financiar vor beneficia persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale și/sau persoanele juridice, plătitoare de TVA, care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația europeană în domeniu (Regulamentul (CE) nr.826/2008 al Comisiei – de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privata a anumitor produse agricole).

Ajutorul se acordă pentru cererile depuse începând cu data de 4 ianuarie 2016 care se raportează la o perioadă de depozitare de 90, 120 şi 150 zile. Fiecare cerere trebuie să se refere la o singură categorie de produse aflate în Anexa și trebuie să acopere o cantitate minimă de cel puțin 10 tone produse dezosate și cel puțin 15 tone pentru celelalte produse.

După aprobarea cererii, plata se va face în contul beneficiarului, în termen de 5 zile de la alimentarea contului APIA cu suma solicitată și aprobată.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va pune la dispoziția solicitanților, pe site-ul oficial al instituţiei, formularistica și documentația necesară aplicării corecte a măsurii de acordarea a jutorului pentru depozitarea privată a cărnii de porc.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.