Categories
Ştiri

Au fost aduse modificări Programului operaţional Competitivitate

Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat “Finanţarea activităţilor de cercetare – dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC) a fost recent modificat de Ordinul nr. 572/2021.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Elevii din învăţământul primar privat pot beneficia de transport gratuit!

Legea nr. 249/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 975/2021, prevede completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Se introduce o nouă prevede care reglementează că în municipii şi oraşe, elevii din învăţământul primar care frecventează cursurile unei unităţi de învăţământ de stat particulare şi confesionale autorizate/acreditate pot beneficia de transport specializat de tipul curse şcolare pentru transportul de la/până la unitatea de învăţământ.

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

Specialităţile deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale

Ordinul nr. 2068/2021 prevede stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 21 noiembrie 2021.

Categories
Articole Contencios-administrativ

RIL admis. Interpretarea unei noţiuni din Legea contenciosului administrativ

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată în vederea pronunţării pe calea recursului în interesul legii cu privire la următoarea problemă de drept:

Categories
Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Taxa de participare la concursul de rezidenţiat 2021 este de 500 lei!

Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2021, se stabileşte la suma de 500 lei/participant.

Categories
Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Avem noi norme de protecţie radiologică

Ordinul nr. 98/2021 prevede aprobarea Normelor de protecţie radiologică – procedura de acceptare a întreprinderilor externe.

Normele stabilesc cerinţele privind eliberarea certificatului de acceptare pentru întreprinderile externe care efectuează activităţi în zonele controlate şi supravegheate radiologic ale unei întreprinderi operatoare.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost aprobat Calendarul de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II – a, a IV – a şi a VI – a

A fost aprobat Calendarul de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II – a, a IV – a şi a VI – a în anul şcolar 2021 – 2022.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a adoptat Comunicarea privind preţurile la energie

Comisia a adoptat Comunicarea privind preţurile la energie pentru a aborda creşterea excepţională a preţurilor la energie la nivel mondial, care se preconizează că va dura pe tot parcursul iernii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiecte de acte normative adoptate de Guvern!

Potrivit unui comunicat, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei din data de 14 octombrie 2021.

Categories
Financiar bancar Ştiri

BNR. Rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii

Începând cu perioada de aplicare 24 octombrie – 23 noiembrie 2021, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă naţională este de 3,00% pe an.