Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri Transporturi

Inspectorii din cadrul I.S.C.T.R. vor avea atribuții extinse

Hotărârea nr. 981/2022 prevede modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

Actul normativ aprobat prevede completarea atribuţiilor deţinute de ISCTR, conform actelor normative din domeniul transporturilor rutiere emise după intrarea în vigoare a HG nr. 1088/2021.

Categories
Piaţa muncii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Noi ocupaţii vor fi incluse în COR

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Serbia acordă clădirea “Luceafărul” României

Guvernul Republicii Serbia acordă Guvernului României, fără compensaţie sau alte condiţii, dreptul de proprietate asupra clădirii “Luceafărul” situată în municipalitatea Vrsac, la adresa Piaţa Svetog Teodora Vrsackog nr. 33, lotul cadastral nr. 1120, municipalitatea cadastrală din Vrsac.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Norme metodologice privind utilizarea fondurilor publice

Ordinul nr. 1787/2022 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.909/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

ANAF demarează controale la contribuabili ce au intermediat obţinerea unor poliţe de garanţie bancară

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală derulează o serie de controale antifraudă fiscală la contribuabili ce au intermediat obţinerea unor poliţe/scrisori de garanţie bancară pentru societăţi care deţineau calitatea de beneficiari ai unor contracte încheiate cu diverse autorităţi publice, având ca presupuşi emitenţi o instituţie bancară din Lituania şi două societăţi de asigurări din Franţa, respectiv Cipru.

Categories
Social Ştiri

Reprezentarea filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România

Normele privind acordarea mandatelor de reprezentare a preşedinţilor filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România au fost aprobate de Hotărârea nr. 5/2022.

Preşedinţii filialelor teritoriale reprezintă filialele teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România în faţa entităţilor de drept public şi privat locale, în limitele mandatului de reprezentare, acordat prin dispoziţie a preşedintelui Colegiului Psihologilor din România, cu respectarea prezentelor norme.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

MF suplimentează cu un miliard de lei bugetul schemei de ajutor de stat dedicată investițiilor importante în economie

Ministerul Finanțelor stimulează afacerile din România și propune, printr-un proiect de hotărâre de guvern, majorarea bugetului maxim al schemei de ajutor de stat 807/2014 pentru investițiile cu impact major în economie. Astfel, bugetul schemei se majorează cu 1 miliard de lei, de la 6,38 miliarde de lei la 7,38 miliarde de lei.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Social Ştiri

ANPC vine în sprijinul persoanelor fizice aflate în imposibilitate de plată

În contextul măririi dobânzilor bancare și interbancare și al creșterii inflației din ultima perioadă, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) vine în sprijinul persoanelor fizice aflate în imposibilitate de plată.

Categories
Economie Ştiri

Finanţările nerambursabile pentru proiecte culturale se acordă din bugetul Fondului Cultural Naţional

Ordinul nr. 3227/2022 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.231/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor.

Finanţările nerambursabile pentru proiecte culturale se acordă din bugetul Fondului Cultural Naţional şi din bugetul Administraţiei Fondului Cultural Naţional.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Instrucţiuni privind inspecţiile de siguranţă a navigaţiei la navele de transport

Ordinul nr. 1347/2022 prevede aprobarea Instrucţiunilor privind inspecţiile de siguranţă a navigaţiei la navele de transport şi terminalele de operare a mărfurilor periculoase şi inspecţiile pentru emiterea certificatelor de gas free şi hot work în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti.