Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost reglementate condiţiile pentru închirierea unor imobile, proprietate publică şi privată a statului!

În Monitorul Oficial nr. 952/2020 a fost publicată OUG nr. 173/2020 privind reglementarea condiţiilor pentru atribuirea şi închirierea unor imobile, proprietate publică şi privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Mai multe tipuri de plăţi pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online

Au fost aprobate tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi.

Ordinul nr. 2809/2020 prevede tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Tichete pentru educaţie au fost destinate programului «Şcoala după şcoală»

Unităţile de învăţământ, prin decizia consiliului de administraţie, îşi pot extinde activităţile cu elevii după sau înaintea orelor de curs, prin programe «Şcoala după şcoală» dacă dispun de infrastructura şi de personalul de specialitate necesare implementării acestor programe.

Pentru elevii până în clasa a IV – a inclusiv, părinţii, reprezentanţii legali sau, după caz, persoana care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea unui copil, pe perioada absenţei părinţilor, pot opta pentru obţinerea tichetelor pentru educaţie pe suport electronic în vederea achitării cheltuielilor din programul derulat în sistem public sau privat de tipul «Şcoala după şcoală.»

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Unităţile administrativ – teritoriale pot înfiinţa serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

Unităţile administrativ – teritoriale, care nu pot înfiinţa, organiza şi gestiona serviciul public de canalizare pentru toate sau o parte din localităţile componente, pot înfiinţa serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) paragraful 3 din Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea conformării la normele privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Elevii pot achiziţiona on-line legitimaţiile de călătorie

Eliberarea legitimaţiilor de călătorie gratuite, a abonamentelor lunare pentru elevi şi a legitimaţiilor/ abonamentelor de călătorie gratuite se poate face de la casele de bilete ale operatorilor de transport şi de la personalul de tren.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost stabilite măsuri temporare privind aplicarea procedurii de “sfârşit de serie” la înmatricularea vehiculelor

Ordinul nr. 1904/2020 prevde că perioada de aplicare a procedurilor de sfârşit de serie pentru vehiculele din categoriile M, N şi O, astfel cum sunt definite în Reglementările RNTR 2, care au început în anul 2019 şi care au fost aplicabile inclusiv în perioada în care în România au fost instituite starea de urgenţă şi starea de alertă se prelungeşte cu 6 luni.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale

Ministerul Educaţiei și Cercetării a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre de Guvern privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei și Cercetării, pentru finanţarea în anul 2020 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative.

Categories
Articole Drept civil

Persoanele care au suferit un prejudiciu cauzat de o practică anticoncurenţială interzisă au dreptul la despăgubire!

Oricare persoane care a suferit un prejudiciu cauzat de o încălcare a legislaţiei în materie de concurenţă de către o întreprindere sau o asociaţie de întreprinderi are dreptul de a solicita instanţelor de judecată competente despăgubirea integrală a prejudiciului suferit.

În Monitorul Oficial nr. 952/2020 a fost publicată OUG nr. 170/2020 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996.

Categories
Internaţional Ştiri

UE recompensează excelența în ceea ce privește protecția naturii în întreaga Europă

În cadrul unei ceremonii virtuale desfășurate ieri seară, 14 octombrie, comisarul pentru mediu, oceane şi pescuit a anunţat câştigătorii ediţiei din acest an a premiilor Natura 2000.

Premiile recunosc poveştile de succes în materie de conservare a mediului din întreaga UE şi sensibilizează cu privire la una dintre realizările remarcabile ale Europei — reţeaua de zone protejate Natura 2000.

Categories
Dreptul muncii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Vor fi aduse modificări Codului muncii!

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative.