Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Un pachet de măsuri vine în sprijinul agriculturii și industriei alimentare

Finanţarea programelor în domeniul agriculturii şi industriei alimentare româneşti au fost discutate în cadrul întâlnirii dintre Ministerul Agriculturii şi Ministerul Finanţelor.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

Formularul 204 va fi actualizat!

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică Proiectul de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.470/2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”.

Categories
Internaţional Ştiri

Apa potabilă din întreaga UE va fi monitorizată!

Apa potabilă din întreaga UE va trebui să fie monitorizată mai îndeaproape în ceea ce priveşte prezenţa potenţială a doi perturbatori endocrini (beta-estradiol şi nonilfenol) de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare cu apă.

Categories
Economie Ştiri

Implementarea directivei privind nivelul minim de impozitare pentru grupurile multinaționale din UE este un obiectiv prioritar

Propunerea de Directivă privind nivelul minim de impozitare pentru grupurile multinaţionale din UE a fost cel mai important subiect al reuniunii Consiliului Afaceri Economice şi Financiare (Ecofin), desfăşurată marţi, 18 ianuarie 2022, la Bruxelles.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Transporturi

Un proiect prevede aprobarea Instrucţiunilor pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei pentru aprobarea Instrucţiunilor pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile publice în anul 2022 – indicativ AND 557-2022.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

O dispoziţie din Legea privind statutul poliţistul a fost declarată neconstituţională

Legea privind statutul poliţistului nr. 360/2002 prevede că la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant poate participa poliţistul care nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Guvernul a aprobat acordarea măsurilor de protecție socială până la 31 martie 2022

Guvernul a aprobat acordarea măsurilor de protecție socială până la 31 martie 2022, pentru angajaţi şi angajatori, precum şi pentru alte categorii profesionale, a căror activitate este interzisă, suspendată ori limitată din punct de vedere al capacităţilor de funcţionare pe perioada pandemiei de Covid – 19.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Regulamentul de organizare a Consiliului Concurenţei a fost actualizat

În Monitorul Oficial nr. 52/2022 a fost publicat Ordinul nr. 30/2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Concurenţei.

Consiliul Concurenţei are atribuţii privind protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost aprobat modelul certificatului de funcţionare anti – doping

Ordinul nr. 212/2021 prevede aprobarea modelului certificatului de funcţionare anti – doping, a modelului privind atestatul de instruire anti – doping şi a modelului privind cererea de autorizare pentru eliberarea certificatului de funcţionare anti – doping.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Modificare OUG privind evidenţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectul Ordonanţei pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.