Categories
Internaţional Ştiri

Un nou Call Center național va fi destinat vârstnicilor afectați de izolare

Ministerul Fondurilor Europene a semnat contractul în valoare de 17 milioane de euro care asigură finanţarea celor 1.000 de asistenţi sociali care vor avea grijă de peste 100.000 de bătrâni şi persoane cu dizabilităţi afectate de izolarea impusă de pandemie.

Categories
Ştiri Transporturi

Reguli de urmat în cazul transportului de persoane în perioada stării de alertă!

Ordinul nr. 79/2020 stabileşte măsuri şi reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID – 19.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Noi reguli privind emiterea deciziilor referitoare la obligaţiile fiscale accesorii

În Monitorul Oficial nr. 427/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1061/2020 privind emiterea deciziilor referitoare la obligaţii fiscale accesorii.

Se prevede că prin derogare de la “Procedură privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită” nu se emit decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ANPC îi asigură pe consumatorii din toată ţara că va continua campania de verificări şi în perioada următoare

Parte a campaniei de control desfăşurată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), pe 22.05.2020, s-a verificat modul în care operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în pieţele agroalimentare din judeţul Călăraşi respectă legislaţia în vigoare şi depturile consumatorilor.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională Ştiri

România poate absorbi bani europeni chiar de la începutul următorului exercițiu financiar care începe în 2021

Guvernul României a aprobat trei iniţiative legislative propuse de Ministerul Fondurilor Europene, care însumează alte 335 de milioane de euro pentru ajutorarea persoanelor defavorizate dar şi pentru pregătirea următorului exerciţiu financiar de 7 ani de zile. Astfel, România poate fi pregătită să absoarbă cât mai repede o parte semnificativă din cei peste 30 de miliarde de euro negociaţi în această perioadă cu Comisia Europeană.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Condiţiile de muncă în cazul poliţiştilor din penitenciare trebuie să respecte anumite standarde!

Dat fiind specificul activităţii poliţiştilor din peniteciare le sunt asigurate standarde privind condiţiile de muncă.

În acest sens în Monitorul Oficial nr. 429/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1731/2020 pentru aprobarea Standardelor privind condiţiile de muncă asigurate poliţiştilor de penitenciare.

Standardele privind condiţiile de muncă pentru poliţiştii de penitenciare vizează cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă, în vederea asigurării de locuri de muncă sigure şi sănătoase.

Aşadar, clădirile care adăpostesc locurile de muncă trebuie să aibă o structură şi o rezistenţă corespunzătoare naturii utilizării lor.

Încăperile care cuprind posturi de lucru tehnice trebuie să fie izolate termic în mod corespunzător, cu materiale izolante cum ar fi linoleum, mochetă, parchet sau altele asemănătoare, ţinându-se cont de tipul de activitate fizică a lucrătorilor.

Pereţii transparenţi sau translucizi, în special pereţii despărţitori realizaţi integral din sticlă, din încăperi sau din vecinătatea posturilor de lucru şi a căilor de circulaţie trebuie să fie semnalizaţi clar şi construiţi din materiale securizate sau să fie separaţi de aceste posturi de lucru şi căi de circulaţie, prevenind intrarea în contact a lucrătorilor cu aceştia şi rănirea cauzată de spargerea lor în bucăţi.

Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie să rămână în permanenţă libere, în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi realizate, să conducă, în mod cât mai direct, în aer liber sau în spaţii sigure şi să poată fi utilizate fără dificultate în orice moment.

În locurile de muncă unde personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte specială pe timpul desfăşurării activităţilor care necesită respectarea unor condiţii speciale sau se impune schimbarea îmbrăcămintei persoanelor cu cea specială, este necesar să fie asigurate vestiare corespunzătoare.

Proiectarea şi amenajarea posturilor de lucru trebuie să respecte criterii ergonomice, care să asigure concordanţa între caracteristicile antropofuncţionale ale operaţiilor şi caracteristicile echipamentelor de muncă, să asigure accesul uşor şi confortabil al lucrătorului la echipamentul de muncă şi la părţile sale componente şi poziţii normale de lucru.

Posturile de lucru trebuie să fie proiectate astfel încât să permită instalarea scaunelor, în măsura în care condiţiile de muncă permit aceasta şi dacă este necesar.

La locurile de muncă aflate în spaţii închise trebuie luate măsuri pentru a asigura suficient aer proaspăt, avându-se în vedere metodele de lucru utilizate şi cerinţele fizice impuse lucrătorilor.

Potrivit ştirilor juridice, anual, la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se efectuează o analiză a demersurilor de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă, în cadrul căreia sunt avute în vedere toate eforturile depuse de instituţie şi unităţile penitenciare subordonate în acest scop.

Categories
Legislaţie utilă

ORDIN nr. 874/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS – CoV – 2 pe durata stării de alertă

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. NT/2.680/2020 şi al Direcţiei generale management urgenţe medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr. 1511710/2020,
    având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) lit. d) şi art. 13 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, precum şi prevederile art. 1 din anexa nr. 2 şi art. 9 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19,

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a anunţat că alocă o sumă suplimentară în valoare de 50 de milioane EUR pentru ajutorul umanitar

Comisia Europeană a anunţat că alocă o sumă suplimentară în valoare de 50 de milioane EUR pentru ajutorul umanitar pentru a răspunde creşterii dramatice a nevoilor umanitare apărute la nivel mondial ca urmare a pandemiei de COVID-19. Aceste noi fonduri sunt puse la dispoziţie în urma apelurilor frecvente lansate de organizaţiile umanitare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele acte normative adoptate de Guvern

Guvernul a publicat lista ultimelor acte normative adoptate:

ORDONANŢE DE URGENȚĂ

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru abrogarea Legii nr. 207/ 2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Pentru asigurarea exercitării dreptului la comunicări on – line administraţia centrului de reţinere poate amenaja spaţii!

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi măsurile necesare pentru siguranţa acestora a fost modificat de Ordinul nr. 77/2020.