Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Proiect MS referitor la medicamentele din spitale

Ministerul Sănătăţii a pus în dezbatere publică un proiect de Ordin pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionarea unităţilor sanitare publice cu paturi.
Potrivit proiectului, lista cu medicamentele cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionarea unităţilor sanitare publice cu paturi va fi actualizată semestrial prin modificarea/completarea acesteia sau ori de câte ori condiţiile de modificare/completare o impun, pe baza propunerilor comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, cu avizul unităţii de evaluare a tehnologiilor medicale şi a Direcţiei Farmaceutice şi a Dispozitivelor Medicale, aprobată prin ordin al  ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Pentru a asigura accesul persoanelor asigurate la medicamentele cuprinse în listă, unităţile sanitare publice cu paturi au obligaţia să organizeze proceduri de achiziţii publice pentru acele medicamente pe care le consideră necesare pentru desfăşurarea propriei activităţi medicale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare privind achiziţiile publice, în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului. Preţul de achiziţie al medicamentelor nu poate depăşi preţul stabilit conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, în condiţiile legii.
În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Sănătăţii organizează, miercuri, 28 noiembrie 2012, ora 16.00, la sediul Ministerului Sănătăţii, sala de consiliu, o dezbatere publică având ca temă proiectul de Ordin pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionarea unităţilor sanitare publice cu paturi.

Categories
Organizare judiciară

Sistemul de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei

Având în vedere prevederile HG nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi ale HG nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri a aprobat prin Ordinul nr. 2459/2012 Sistemul de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei prevăzut în anexa care face parte integrantă din ordin.

Noul act normativ prevede că operatorii economici care introduc pe piaţă benzină şi motorină sunt obligaţi să verifice în laboratoarele proprii sau în alte laboratoare, pentru fiecare lot de benzină şi motorină introdus pe piaţă, toate specificaţiile tehnice prevăzuteîn Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi conformitatea privind conţinutul de biocarburanţi, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi biolichidelor, cu modificările şi completările ulterioare. Furnizorii şi distribuitorii finali, aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) şi k) din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012, au obligaţia de a păstra înregistrarea tuturor cantităţilor de benzină şi motorină comercializate, precum şi rapoartele de încercări aferente acestora, cel puţin un an.

La data intrării Ordinului 2459/2012  în vigoarese abrogă Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 742/2004 privind aprobarea Sistemului de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.081 din 19 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Proiect: Promovarea medierii în cauzele transfrontaliere în materie civilă

Proiectul “Promovarea medierii în cauzele transfrontaliere în materie civilă”, a cărui implementare a demarat în luna mai 2011, este derulat de Ministerul Justiţiei în parteneriat cu Ministerul Justiţiei din Olanda, Ministerul Justiţiei din Bulgaria, Asociaţia Europeană a judecătorilor care sprijină medierea – GEMME, Organizaţia nonguvernamentală MIKK din Germania, precum şi cu un partener asociat – Ministerul Justiţiei din Republica Moldova, şi beneficiază de finanţare europeană prin Programul Specific “Justiţie Civilă” 2010 al Comisiei Europene.
Conferinţa finală a proiectului “Promovarea medierii în cauzele transfrontaliere în materie civilă” s-a desfăşurat la Timişoara, în perioada 22-23 noiembrie 2012. La conferință au participat judecători, mediatori, experţi din cadrul Ministerului Justiţiei, atât din România cât şi din statele partenere în proiect, respectiv din Olanda, Bulgaria, Germania şi Republica Moldova.
Evenimentul a avut drept scop prezentarea ghidului de bune practici elaborat în cadrul proiectului, dar şi a evoluţiilor la nivel european şi naţional în domeniul medierii transfrontaliere. Totodată, s-a realizat o evaluare a rezultatelor proiectului şi au fost formulate recomandări în vederea îmbunătăţirii medierii în cauze transfrontaliere.
150 de judecători, mediatori, specialişti de la nivelul ministerelor au fost instruiţi prin intermediul a şase sesiuni de lucru, în abordarea cauzelor de mediere cu element de extraneitate.
Publicul larg va fi informat despre posibilităţile de recurgere la medierea transfrontalieră, prin intermediul unei broşuri ce va fi tipărită şi distribuită în 50.000 de exemplare la nivelul statelor partenere.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, la şcoală sau la grădiniţă?

Potrivit declaraţiilor Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ecaterina Andronescu, la regulamentul privind înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, încă se lucrează, şi dacă aceasta va fi la şcoală sau la grădiniţă, urmează să fie luată la sfârşitul primului semestru o decizie în această privinţă.
“Ceea ce vă pot spune cu certitudine este că acum lucrăm la regulamentul privind înscrierea în clasa pregătitoare şi vom lăsa părinţii să-şi înscrie copiii unde vor. În această perioadă lucrăm şi la noul curriculum. Am moştenit, cu ghilimelele de rigoare, un curriculum elaborat pentru clasa pregătitoare, pentru clasele întâi şi a doua. Avem o echipă formată din experţi de la Institutul de ştiinţe ale educaţiei, de la facultăţile de profil, din departamentele de pregătire psiho – pedagogică, care lucrează la elaborarea acestuia de unde am rămas, până la clasa a douăsprezecea” a spus ministrul Andronescu.
Referitor la învăţământul profesional, acesta va fi extins după modelul şcolii profesionale germane Kronstadt, deschisă în această toamnă la Braşov, a mai adăugat Ecaterina Andronescu.
De altfel, şi liceele agricole vor fi legate de facultăţile de ştiinţe agronomice, pentru că şi unele, şi altele au suprafeţe şi utilaje, dar şi pentru a trece într-o continuitate normală de la liceu la facultate şi pentru a avea specialişti pentru agricultură.
Referitor la cluburile sportive şcolare, ministrul a precizat: “Este necesară o redimensionare a cluburilor sportive şcolare. Acolo, de exemplu, unde este secţie de baschet şi de 10 ani nu ai dat nici un jucător de valoare, nu are rost să mai menţii acest sport, poate sunt rezultate mai bune la alte sporturi care au performanţă şi atunci continui pe acel segment. Şi antrenorii ar trebui să fie puţin mai interesaţi pentru a face performanţă” .

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Proiectul privind modificarea OUG privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

În temeiul art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei a supus dezbaterii publice un proiect de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
Potrivit proiectului de OUG, pentru eliberarea actelor de identitate persoanelor reţinute, arestate sau care execută o pedeapsă privativă de libertate în temeiul unei hotărâri judecătoreşti de condamnare, care nu posedă asemenea documente şi care nu dispun de mijloace financiare, precum şi persoanelor cu handicap şi celor fără venituri, şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate.

Categories
Organizare judiciară

În străinătate, alegerile din 9 decembrie se vor desfăşura fără urne speciale

Potrivit deciziei luate de Biroul Electoral Central, la secţiile de votare din străinătate la alegerile din 9 decembrie nu vor mai fi folosite urnele speciale.
Această hotărâre a fost luată din motiv că în țările străine secţiile de votare sunt organizate în baza criteriului numărului de locuitori, însă în România secţiile de votare sunt organizate în baza criteriului teritorial.
Decizia a fost luată şi din considerentele că prin “rază teritorială arondată de votare” se înţelege perimetrul teritorial compus din imobilele în care domiciliază alegătorii înscrişi în listele electorale permanente şi că în străinătate nu se utilizează liste electorale permanente.

Categories
Drept penal

Ion Stan, acuzat de trafic de influenţă

Direcţia Naţională Anticorupţie a deschis dosar penal pe numele lui Ion Stan, fiind acuzat de trafic de influenţă, după ce acesta a cerut de la un om de afaceri 130.000 de lei pentru cheltuieli din campania electorală în schimbul oferirii unor informaţii privind obţinerea unor contracte.
Tot în acest dosar este urmărit penal şi şoferul deputatului, Ion Sarca, care este acuzat pentru complicitate la trafic de influenţă.
În urma audierilor, ce au avut loc joi, Ion Stan a primit interdicţie de a părăsi ţara timp de 30 de zile.
Potrivit unui comunicat din partea DNA, în ordonanţa de începere a urmăririi penale se precizează că există date potrivit cărora Ion Stan, în perioada 12 – 14 noiembrie, a cerut de la un om de afaceri 130.000 lei.
Banii erau destinaţi pentru achiziţionarea combustibilului necesar unor autoturisme ce urmau a fi folosite în cursul campaniei electorale, precum şi pentru achiziţionarea unor produse alimentare ce urmau a fi împărţite în preajma alegerilor parlamentare.
Pentru a obţine bani, Ion Stan a lăsat să se înţeleagă că el are influenţă asupra unor funcţionari cu putere de decizie pentru obţinerea unor contracte de lucrări de către firmele controlate de omul de afaceri.
În perioada 16 – 22 noiembrie, prin intermediul lui Ion Sarca, deputatul a primit 4 tranşe a câte 15.000 lei fiecare, o parte din bani fiind folosiţi în cumpărarea unor materiale de promovare ce urmau a fi împărţite în campania electorală.
Cu toate acestea, Ion Stan candidează din partea USL pentru un nou mandat de deputat într-un colegiu din Dâmboviţa, la alegerile din 9 decembrie.

Categories
Drept penal

152 de amenzi contravenţionale după o acţiune pe A1

În data de 22 noiembrie, între orele 13.00 şi 17.00, poliţişti ai Secţiei de Poliţie Autostrăzi au organizat o acţiune pe A1, împreună cu specialişti ai Registrului Auto Român, Gărzii Financiare, Autorităţii Naţionale a Vămilor, Oficiului Român pentru Imigrări şi Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.
Astfel, potrivit Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), în urma acţiunii pe autostrada A1, s-au dat 152 de amenzi contravenţionale, printre care: 91 pentru pentru depăşirea vitezei legale; 20 pentru nerespectarea timpilor legali de odihnă condus şi repaus şi 41 pentru alte abateri constatate. De asemenea, au fost retrase 21 de certificate de înmatriculare.
Valoarea totală a sancţiunilor este de aproape 70.000 de lei.

Categories
Organizare judiciară

Programul Rabla – tichetul valoric poate fi folosit până pe 10 decembrie !

Dacă până în prezent, în Ghidul programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional se preciza că “utilizarea tichetului valoric se face prin depunerea sa la un producător validat până cel mai târziu la data înscrisă în cuprinsul său”, Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3821/2012pentru aprobarea unor derogări de la dispoziţiile Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 981/2012 aduce ca noutate faptul că utilizarea tichetului valoric se face până la data de 10 decembrie 2012 inclusiv. Neutilizarea tichetului valoric până cel mai târziu la data de 10 decembrie 2012 atrage decăderea proprietarului din dreptul de a beneficia de prima de casare, fiind astfel clar clar precizat termenul limită până la care poate fi folosit tichetul valoric obţinut în urma casării autovehiculului uzat.

De asemenea, Ordinul 3821/2012 prevede că ultima cerere de decontare din cadrul programului se poate depune, cel mai târziu, la data de 13 decembrie 2012, iar decontarea se efectuează până la data de 24 decembrie 2012 inclusiv. Anterior se preciza că ultima cerere trebuia depusă cel mai târziu, la data de 25 noiembrie, iar decontarea urma să aibă loc până la 12 decembrie.

Importantă este şi prevederea potrivit căreia în cazul în care achiziţionarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligaţia de a oferi proprietarului înscris, în maximum 90 de zile de la data de 31 decembrie 2012, posibilitatea achiziţionării unui autovehicul nou, din al cărui preţ se va scădea contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice.
Derogările prevăzute de noul act normativ se aplică exclusiv în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional iniţiat în anul 2012, Ordinul 3821/2012 intrând în vigoare din 21 noiembrie 2012.

Vă amintim că prin Programul Rabla, în ultimii doi ani, au fost casate 305.964 autoturisme uzate şi au fost achiziţionate 101.766 autoturisme noi, dintre care, 40.269 de origine autohtonă.

Categories
Organizare judiciară

România, printre ţările care interzic plasarea în instituţii a copiilor cu vârste sub 3 ani

Un raport al UNICEF, prezentat miercuri la capitala bulgară Sofia în cadrul unei conferinţe internaţionale, arată că România, Croaţia şi Serbia sunt singurele trei ţări din fostul bloc comunist care au interzis plasarea în instituţii a copiilor cu vârste sub 3 ani.
OHCHR (Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului) şi UNICEF au lansat în anul 2011 o campanie pentru a stopa practica plasării copiilor sub trei ani în instituţii rezidenţiale.
Recent, oganizaţiile au publicat două rapoarte care documentează cazuri de abuz şi violenţă asupra copiilor în instituţiile publice de ocrotire a copilului. Rapoartele au scos la lumină faptul că în Europa şi Asia Centrală, inclusiv în cadrul Uniunii Europene, peste un milion de copii şi adulţi trăiesc în instituţii rezidenţiale pe termen lung, unde sunt uitaţi – adesea pentru tot restul vieţii.
Documentele afirmă că sute de mii de copii mici cu dizabilităţi sunt plasaţi în centre administrate de stat, punându-le serios în pericol dezvoltarea. Mulţi suferă în condiţii îngrozitoare.
Astfel, organizaţiile au cerut guvernelor din regiune să acorde prioritate nevoilor şi drepturilor copiilor celor mai mici atunci când elaborează politici, stabilesc alocări bugetare şi dezvoltă servicii, respectând totodată standardele internaţionale şi europene. Acest apel la acţiune se referă la plasarea copiilor doar ca o măsură de urgenţă pe termen scurt sau în mod planificat pentru o perioadă de sub şase luni – şi doar când acest lucru este absolut necesar şi în interesul superior al copilului.
Practica moştenită din comunism constând în abandonarea copiilor în îngrijirea statului s-a menţinut într-un ritm de 15.000 de abandonuri pe an în 21 de ţări europene şi asiatice provenite din fostul bloc comunist, a anunţat, miercuri la Sofia, Marie-Pierre Poirier, director regional al UNICEF.
Sărăcia familiilor şi absenţa îngrijirii alternative în cadrul comunităţii, în special pentru copiii cu handicap, explică nivelul crescut al abandonului. UNICEF recomandă măsuri preventive pentru abandonul nou-născuţilor prin sprijinirea mamelor singure şi a familiilor numeroase şi crearea de noi centre de zi pentru copiii cu handicap.