Categories
Internaţional

Adoptarea copiilor ruşi interzisa pentru americani

Un proiect de lege care interzice adoptarea copiilor ruşi de către americani a fost aprobat în a doua lectură de Camera inferioară a legislativului rus.
Cu 400 de voturi deputaţii au aprobat pentru şi doar patru împotrivă un text amendat al proiectului, care prevede de asemenea sancţiuni împotriva tuturor străinilor care se fac vinovaţi de încălcări ale drepturilor cetăţenilor ruşi, ca şi o serie de măsuri vizând ONG-urile cu finanţare americană.
Prima versiune a proiectului de lege rus prevedea interzicerea de a intra în Rusia şi blocarea activelor pentru americanii care au încălcat drepturi ale cetăţenilor ruşi.
Potrivit amendamentelor adăugate miercuri, americanilor le este interzis de a adopta copii ruşi şi pun capăt activităţii agenţiilor pentru adopţie.
Proiectul mai trebuie să treacă şi de a treia lectură în Duma, apoi de Consiliul Federaţiei, camera superioară, şi să fie promulgat de preşedintele Vladimir Putin pentru a deveni lege.
Pe 19 decembrie aproximativ 30 de persoane au fost reţinute în apropierea Dumei de la Moscova. Aceştia protestau faţă de intenţia deputaţilor de a interzice adoptarea copiilor ruşi de către familii din SUA.

Categories
Drept penal Proiecte şi propuneri legislative

Precizări privind aplicarea unor legi din domeniul justiţiei penale

Ministerul Justiţiei a publicat o serie de precizări referitoare la punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi a altor legi din domeniul justiţiei penale precum Legea privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, Legea privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune şi Legea privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aflate la nivel de proiect momentan. Proiectele acestor legi care cuprind dispoziţii procesual penale au propusă ca dată de intrare în vigoare 01 februarie 2014, însă nu este o data stabilită deoarece acestea încă se află în dezbatere. Aceste priecte au fost elaborate în cadrul Ministerului Justiţiei, în anul 2010, fiind supuse dezbaterii publice prin afişarea pe site-ul Ministerului începând din luna mai a anului 2011. Referitor la utilizarea comunicărilor on-line de către persoanele condamnate aflate în executarea pedepsei prevăzută în Legea privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de concretizat că prin accesul persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate la internet se are în vedere strict comunicarea dintre deţinut şi familie.
Proiectele de lege aprobate de Guvern vor fi înaintate spre dezbatere şi adoptare Parlamentului unde pot avea modificări. De asemnea, de menţionat că reglementarile propuse nu au efect imediat ci se vor aplica cel mai devreme începând din luna februarie 2014.

Categories
Domeniul energetic

Proiect de finanţare privind energia din surse regenerabile

Comisia Europeană (CE) a acordat peste 1,2 miliarde euro pentru finanţarea a 23 de proiecte demonstrative privind energia din surse regenerabile. Proiectele acoperă o gamă largă de tehnologii privind energia din surse regenerabile – bioenergia, energia solară concentrată, energia geotermală, energia eoliană, energia oceanelor și administrarea energiei din surse regenerabile distribuite.
Suma de 1,2 miliarde de euro este alocată în cadrul primei cereri de propuneri pentru programul de finanţare NER300. Finanțarea NER300 va acoperi până la 50 % din “costurile relevante” ale proiectului, cuprinzând în esență, costurile suplimentare față de cele aferente tehnologiilor existente, recunoscute; restul va fi acoperit din investiții private și/sau finanțări suplimentare din partea bugetelor naționale. Finanțarea NER300 va fi pusă la dispoziție anual, pe baza performanțelor dovedite și a îndeplinirii cerințelor privind transferul de cunoștințe.
Programul de finanțare NER300 este pus în aplicare de către Comisia Europeană în colaborare cu Banca Europeană de Investiții (BEI), pentru selectarea proiectelor, pentru vânzarea a 300 de milioane de certificate de emisii din schema UE de comercializare a certificatelor de emisii și pentru activitatea de gestionare a veniturilor.
Proiectele vor fi cofinanţate cu venituri obţinute din vânzarea a 200 de milioane de certificate de emisii din rezerva pentru instalaţiile nou intrate (NER) din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii.

Categories
Legislaţie internaţională

CE a adoptat propunerea legislativă privind tutunul

Comisia Europeană (CE) a adoptat propunerea de revizuire a directivei cu privire la produsele din tutun, care interzice vânzarea de ţigări sau tutun de rulat cu arome caracteristice şi presupune folosirea în mod obligatoriu a avertismentelor de sănătate ilustrate de dimensiuni mari pe ambalaje, care să acopere 75% din acestea.
Totodată, propunerea reglementează vânzarea transfrontalieră prin internet şi presupune modalităţi tehnice de combatere a comerţului ilicit. În plus, sunt propuse măsuri pentru produsele care nu au fost reglementate în mod specific, cum ar fi ţigaretele electronice şi produsele din plante pentru fumat. Tutunul pentru mestecat şi tutunul pentru uz nazal vor face obiectul unor reglementări specifice cu privire la etichetare şi ingrediente.
Conform CE, amendarea directivei din 2001 este necesară întrucât s-au consemnat progrese ştiinţifice şi evoluţii ale pieţei semnificative. Ca exemplu, au apărut noi dovezi cu privire la substanţele aromatizante folosite în produsele din tutun şi eficacitatea avertismentelor de sănătate. Noile categorii de produse, cum ar fi ţigaretele electronice au intrat pe piaţă, iar strategiile de marketing recente implică folosirea unor ambalaje şi arome atractive.
Printre elementele cheie ale propunerii se numără faptul că toate pachetele de ţigări şi tutun de rulat trebuie să conţină o avertizare de sănătate ilustrată combinată cu text care să acopere 75% din partea anterioară şi posterioară a pachetului şi nu pot să prezinte elemente promoţionale.
Cu privire la vânzările transfrontaliere la distanţă, sunt prevăzute o notificare pentru vânzătorii cu amănuntul prin internet şi un mecanism de verificare a vârstei pentru a asigura că produsele din tutun nu sunt vândute copiilor şi adolescenţilor.
În acelaşi timp, propunerea de modificare presupune un sistem de urmărire şi localizare şi caracteristici de securitate pentru a asigura că sunt comercializate în UE numai produsele care sunt conforme cu directiva.
În etapa următoare, propunerea va fi dezbătută în Parlamentul European şi în Consiliul de miniştri al UE, adoptarea ei fiind preconizată pentru anul 2014. Aceasta ar putea intra în vigoare începând din 2015-2016.

Categories
Drept civil Salarizare

Plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti privind acordarea de drepturi salariale

Guvernul a decis, prin adoptarea unei ordonanţe de urgenţă, un sistem distinct de plată a drepturilor salariale restante personalului din instituţiile şi autorităţile publice, stabilite prin hotărâri judecătoreşti. Acestea vor deveni titluri executorii începând cu anul viitor. Conform noului sistem, este achitat doar 5% din titlul executoriu în primul an de la data la care hotărârea devine executorie, restul fiind plătit în etape până în al cincilea an. În anul următor va fi plătit 10% din valoarea titlului, în al treilea an va mai fi acordat încă 25% din valoarea titlului executoriu, în anul al patrulea, bugetarii vor primi încă 25%, pentru ca restul sumei, de 35% din valoarea titlului, să fie achitat în al cincilea an de la data la care hotărârea devine executorie. În cursul acestui termen, orice procedură de executare silită este suspendată de drept. Sumele vor fi actualizate cu indicele inflaţiei.

Categories
Medicamente

Ordinul cu privire la modalitatea de evaluare a medicamentelor noi

Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii conf. dr. Alexandru Rafila a afirmat că Ordinul de ministru privind modalitatea de evaluare a medicamentelor noi sau a celor cu o nouă indicaţie terapeutică va fi publicat în curând în Monitorul Oficial.
“Aşteptăm ca în zilele imediat următoare să fie publicat şi să ofere posibilitatea pacienţilor din România să beneficieze de ele în cadrul programelor naţionale sau ca şi medicamente compensate şi gratuite. Precizez încă că evaluarea va fi serioasă şi numai acele medicamente cu adevărat valoroase vor intra în cadrul acestor programe de sănătate sau vor fi compensate. Este vorba de aproximativ 150 de medicamente, dintre care 84 sunt molecule noi, restul sunt medicamente care sunt deja introduse în anumite scheme terapeutice la care este o extindere sau o solicitare de extindere terapeutică pentru alte afecţiuni. Credem ca în primele luni ale anului viitor să putem să demarăm procedurile şi să putem da un răspuns, pe de o parte solicitanţilor care sunt companiile farmaceutice şi pe de altă parte ceea ce ne interesează în mod deosebit pacienţilor din România”, a declarat secretarul de stat în MS, prezent la lansarea unui proiect de către Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) în parteneriat cu Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice (COPAC).
Conform acestuia, procedura de evaluare durează circa 90 de zile, iar includerea pe liste va fi în a doua parte a anului viitor.

Categories
Acţiunea civilă Articole Dreptul proprietăţii

Privilegiul imobiliar, un instrument util în mâna asociaţiilor de proprietari

Era iarnă. Zăpada scărţâia sub picioare. Copiii se jucau veseli cu săniile lor pe derdeluşul din spatele blocului. Nimic din jur nu părea să le perturbe bucuria. Mă îndreptam să-i fac o vizită fostei mele profesoare de engleză din liceu. Deşi copii în joaca lor nu simţeau gerul de afară, mie îmi îngheţaseră nasul şi picioarele. M-am îmbărbătat că mai am puţin şi o să intru la căldură unde voi petrece câteva ore agreabile împreună cu gazda mea.

În sfârşit am ajuns, am sunat la uşă. Când mi-a deschis uşa, m-a învăluit o aromă de măr copt cu scorţişoară. Minunat, simţeam aroma copilăriei! Când am intrat în casă bucuria mea s-a risipit ca prin farmec. Caloriferele erau de gheaţă, iar gazda mea era îmbrăcată, de parcă venise de afară din frig. Mi-a spus cu tristeţe că nu mai are căldură de o săptămână, din cauza unor restanţieri care au vândut apartamentele şi au dispărut de parcă i-ar fi  înghiţit pământul. M-am întristat şi mi s-a părut tare nedrept ca în plină iarnă un om aşa fragil precum gazda mea să aibă aşa neplăceri. Fiindcă sobă nu avea, caloriferele erau reci, ne-am aşezat lângă o aerotermă care încerca să-l urce pe Celsius până la un prag prietenos şi am început să-i spun ce s-ar fi putut face ca să fie evitată o astfel de situaţie.

În momentul în care asociaţia de proprietari constată că anumite persoane devin rău-platnice se impune cu necesitate să efectueze o operaţiune simplă, ieftină şi eficientă: se numeşte privilegiul imobiliar şi se înscrie in cartea funciară la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari şi are ca scop protejarea asociaţiei pentru a-şi recupera sumele datorate de rău-platnici ce au o restanţă de cel puţin 3 luni.

Cum se procedează?

Se completează o cerere prin care se cere înscrierea privilegiului imobiliar în favoarea asociaţiei de proprietari pentru apartamentul care a acumulat restanţe cel putţin 3 luni. Cererea se depune la biroul de carte funciară de la sediul asociaţiei de proprietari. Nu uitaţi să anexaţi listele de întreţinere pe ultimele 3 luni.

Cine poate depune cererea?

Cererea poate fi depusă de preşedinte sau o persoană împuternicită de acesta (de exemplu:administrator, membru al comitetului executiv, avocat. Concomitent, asociaţia de proprietari trebuie să-l acţioneze în justiţie pe rău-platnic pentru a obţine o hotărâre judecătorească prin care să-l oblige să achite ceea ce datorează.

Care sunt avantajele înscrierii privilegiului imobiliar în cartea funciară?

Acest privilegiu este opozabil şi celorlaţi creditori ai restanţierului de la data înscrierii sale în cartea funciară. El oferă protecţie asociaţiei de proprietari în cazul în care datornicul îşi vinde imobilul şi nu aduce la cunoştinţă cumpărătorului datoriile pe care le are. În această situaţie în contractul de vânzare-cumpărare se omite voit să se specifice faptul că datoriile apartamentului le preia viitorul proprietar. Dacă asociaţia nu ar avea acest privilegiu imobiliar înscris în cartea funciară, nu şi-ar mai putea recupera datoriile anterioare încheierii contractului de vânzare-cumpărare de la noul proprietar.

Sunt cazuri în care restanţierul are şi alte datorii (de exemplu la bănci). În cazul în care se ajunge la scoaterea la vânzare a apartamentului restanţierului şi asociaţia de proprietari are înscris acest privilegiu, va avea prioritate în a încasa din preţul acelei vânzări suma care să-i acopere restanţele respective.

Este important de reţinut că privilegiul imobiliar oferă prioritate în faţa altor creditori ai restanţierului respectiv, chiar şi în faţa băncii. În momentul în care restanţierul va dori să-şi înstrăineze apartamentul în vederea perfectării vânzării, notarul va cere de la cartea funciară un extras de carte funciară în care va apărea înscris acest privilegiu, adică creanţa asociaţiei faţă de respectivul restanţier. Vânzarea se va putea face dacă restanţierul achită suma respectivă sau dacă viitorul proprietar (cumpărătorul) se obligă el să o achite.

Cum recuperează asociaţia de proprietari sumele de la restanţieri?

Asociaţia îşi va putea recupera sumele datorate de rău-platnic după îl va da în judecată pe restanţier  şi va obţine o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.  În situaţia în care restanţierul este executat silit de alt creditor şi asociaţia de proprietari nu a încheiat procesul cu rău-platnicul (nu are încă o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă învestită cu titlu executoriu), atunci executorul judecătoresc va reţine din suma încasată din vânzarea apartamentului suma datorată de restanţier asociaţiei. El va păstra această sumă în contul său până când asociaţia de proprietari este în posesia unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile învestite cu titlu executoriu împotriva restanţierului, dar nu mai târziu de 3 ani de la vânzarea apartamentului.

Iată o metodă simplă care vă poate feri de viitoare neplăceri! Vorba proverbului: „paza bună, trece primejdia rea!”

Dacă preşedintele asociaţiei de proprietari din blocul unde locuieşte fosta mea profesoară ar fi ştiut că printr-o simplă cerere către cartea funciară depusă din timp ar fi putut evita situaţia existentă. Chiar dacă caloriferele s-au încăpăţânat să rămână reci, atmosfera din casa gazdei mele a fost caldă şi învăluită în aromă de măr copt cu scorţişoară!

Categories
Articole Drept penal

Regimul materialelor pirotehnice: petarde şi artificii

Realitatea din spitale, în preajma sărbătorilor de iarnă ar putea să şocheze pe un neiniţiat în ale medicinii. Imaginea unui tânăr sau a unei tinere cu un membru superior amputat sau cu un ochi rănit grav ar putea să impresioneze pe oricine, însă este prea tarziu pentru persoanele în cauză. De cele mai multe ori, persoanele care cad victime petardelor sunt nevinovate, doar au avut ghinionul de a se afla la locul nepotrivit, dar bineînţeles, există şi nenumărate excepţii.

De remarcat este faptul că restricţionarea vânzării de petarde şi artificii periculoase a scăzut simţitor numărul persoanelor rănite în perioada sărbătorilor de iarnă. Din datele statistice deţinute de Poliţia Română rezultă că în anul 2005, când articolele pirotenice din clasa a II-a se comercializau la liber, în perioada sărbătorilor, la nivel naţional au fost înregistrate peste 350 de răniri şi un deces cauzate de folosirea necorespunzătoare a acestor articole pirotehnice. După apariţia în anul 2006, a restricţionării vânzării către publicul larg a acestei categorii de articole pirotehnice, în perioadele similare ale anilor 2006-2011 au fost înregistrate, în medie, circa 25 de răniri anual, fără să fie înregistrate decese. Norma juridică care guvernează acest domeniu este Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explosive, cu modificările şi actualizările aferente.

Condiţii de comercializare şi utilizare:

Persoanele fizice care nu fac dovada calităţii de artificier sau pirotehnician autorizat şi nu reprezintă o persoana juridică autorizată şi înregistrată conform prevederilor legale, nu au dreptul să deţină, să utilizeze, să transporte ori să manuiască explozivi de uz civil sau articole pirotehnice.

Cu toate acestea, ca o excepţie de la cele prezentate,  persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot achiziționa, deține și folosi numai articole pirotehnice din categoria 1 şi P1, adică cele de tipul: focuri bengale, jerbe, artificii, steluțe, granule scânteietoare, lumânări de tort.

            Înainte de a cumpăra un articol pirotehnic şi de a ne pune integritatea corporală în pericol sau chiar viaţa, acordaţi maximă atenţie informaţiilor de pe ambalaj. Astfel, articolele pirotehnice, trebuie să aibă inscripţionate în limba română:

– denumirea şi categoria din care fac parte

– instrucţiunile de folosire

– termenul de garanţie

– pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor.

Este interzisă folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:

– între orele 22,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

– la o distanţă mai mică de 50 m de construcţii de locuinţe cu 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

– la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

– în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

– pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale, şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane.

– la o distanta mai mică de 500 de metri de păduri .

Sancţiuni penale:

Persoanele care nu respectă regimul produselor pirotehnice riscă sancțiuni penale şi contravenţionale, astfel: orice operațiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an. De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, precum și comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni se pedepseşte tot  cu închisoare de la 3 luni la un an.

Sancţiuni contravenţionale:

– comercializarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate a articolelor pirotehnice din categoria I ( se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 5.000 RON.

– neîndeplinirea condiţiilor legale privind inscripţionarea pe ambalajul articolelor pirotehnice, în limba română a denumirii, a clasei din care face parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor se sanctioneaza cu amendă de la 5.000 RON la 7.500 RON.

– folosirea articolelor pirotehnice în locurile interzise se sancţionează cu amendă de la 3.000 RON la 6.000 RON.

– în cazul tulburării ordinii publice prin folosirea excesivă a obiectelor pirotehnice care provoacă zgomot se vor aplica şi prevederile art. 2 pct. 28 din Legea nr. 61/1991 adică amendă de la 200 RON la 1000 RON;

Un pic de istorie:

Chinezii au fost cei care au descoperit pudra neagră “huo yao” (foc chimic). Când această mixtură explozivă a fost introdusă într-o bucată de bambus şi aruncată în foc a dat naştere primei pocnitori. Pocnitorile au jucat un rol important în cultura chineză, ele au fost întrebuinţate la: nunţi, ritualuri religioase şi orice motiv de celebrare, deoarece produceau un sunet puternic ce se credea că poate alunga spiritele rele. La momentul actual, producătorii principali de artificii din lume se află în oraşul Liu Yang din China precum şi în împrejurilmile provinciei Hunan.

Marco Polo este cel care a adus această invenţie în Orientul Mijlociu de unde cruciaţii europeni au  dus-o în Anglia. Englezii au fost fascinati de artificii, iar acestea au devenit foarte populare în Marea Britanie în timpul domniei reginei Elisabeta I. Whilliam Shakespeare a menţionat artificiile în scrierile sale, acestea fiind atat de îndrăgite de către regină încat a creat postul de “maestru artificier al Angliei”.

Italienii şi japonezii au fost cei care au contribuit la dezvoltarea spectacolelor de artificii aeriene, aflate la mare căutare şi în zilele noastre. Italienii au dezvoltat o metodă unică de construcţie (cilindrică) a carcaselor care permit construcţia unor artificii foarte grele şi mari ca dimensiune ce pot avea multe ruperi secvenţiale ce explodează într-un timing perfect.

Aşadar, dacă dorim să ne petrecem sărbătorile de iarnă alături de cei dragi nouă, şi nu prin spitalele româneşte impregnate de o atmosferă dezolantă, am face bine să ne gândim de două ori atunci când cumpărăm produse pirotehnice de la persoane care urmăresc doar să-şi majoreze profitul.

Acum, dacă tot eşti informat ce ai de gând să alegi – mirosul de vin fiert cu scorţişoară şi cel de brad pe fundal completat cu o discuţie apetisantă cu cei dragi care ne ridică moralul după un an lovit de criza financiară, sau preferi discuţiile ca de la pacient la pacient purtate într-un cadru unde cineva nu se mai opreşte din plâns ? 

Categories
Financiar bancar

Secretul bancar şi cel profesional din legea privind prevenirea spălării banilor

Guvernul a abrogat textele referitoare la secretul bancar şi cel profesional din legea specială privind prevenirea spălării banilor, precum şi din cele de organizare şi funcţionare a DNA şi DIICOT.
Executivul arată că a fost reconsiderată procedura camerei preliminare din perspectiva raportului dintre judecătorul care soluţionează fondul cauzei (chemat să decidă asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei) şi judecătorul de cameră preliminară . S-a adoptat astfel soluţia potrivit căreia judecătorul care exercită funcţia de verificare a legalităţii trimiterii în judecată să exercite în continuare funcţia de judecată în aceeaşi cauză.
“Au fost abrogate textele referitoare la secretul bancar şi cel profesional din legea specială privind prevenirea spălării banilor, precum şi din cele de organizare şi funcţionare a DNA şi DIICOT. Au fost abrogate şi dispoziţiile din Legea 86/2006 privind Codul vamal, care prevedeau că, în cazul infracţiunilor vamale, datoria vamală serveşte la determinarea temeiului de pornire a urmăririi penale”, arată Guvernul într-un comunicat.

Categories
Financiar bancar Persoane juridice. Societăţi

Modificări în procedura de autorizare a activităţii de schimb valutar

Ordinul M.F.P. nr. 1.659/2012, pentru modificarea şi completarea Ordinului M.F.P. nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, publicat recent, aduce modificări în procedura de autorizare a activităţii de schimb valutar. Anexa introdusă reprezintă modelul declaraţiei notariale pe propria răspundere a administratorului sau reprezentantului legal al Societăţii Comerciale din care să rezulte provenienţa disponibilităţilor băneşti în moneda naţională şi/sau valute cotate în suma de 75.000 euro. Dovada existenţei disponibilităţilor băneşti în echivalent de minimum 75.000 euro deţinute de societatea comercială atât la înfiinţare, cât şi pe parcursul desfăşurării activităţii de schimb valutar, se poate face printr extras de cont bancar.
Pentru obţinerea codului statistic pentru încă un punct de schimb valutar al unei societăţi deja autorizate,  administratorul/reprezentantul legal al entităţii trebuie să facă dovada existenţei disponibilităţilor băneşti în moneda naţională şi/sau valute cotate în echivalent de minimum 75.000 euro prin extras de cont bancar şi copie a registrului de casă din ultima zi lucrătoare anterioară depunerii cererii, pentru toate punctele de schimb valutar autorizate pe numele societăţii în cauză.
Reprezentanţiilor legali care au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară, nu li se acordă autorizaţie de schimb valutar, odată ce aceste încălcări se regăsesc în cazierul fiscal.

Comisia de autorizare a activităţii de schimb valutar poate dispune anularea autorizaţiei atunci când entităţile nu dispun  de disponibilităţile băneşti în moneda naţională şi/sau valute cotate în echivalent de minimum 75.000 euro la cursurile de schimb ale pieţei valutare comunicate de Banca Naţională a României în fiecare zi de joi.