Categories
Proiecte şi propuneri legislative

USL iniţiază o lege prin care mass-media să achite campaniile electorale

Liberalul Sorin Ilieșiu, care pretinde la fotoliul de senator de Sibiu, a informat, în primul său discurs politic din această campanie, că vrea să inițieze o lege prin care nu candidații să plătească campania, dar mass-media.
Acesta a fost impus de la București pe Colegiul 1 senatorial din județul Sibiu, colegiu care acoperă întregul municipiu Sibiu. Până ieri, Sorin Ilieșiu nu s-a arătat deloc la față printre sibieni, nu a avut nicăieri afișe lipite și abia acum au fost decorate câteva panouri outdoor cu mesajele sale electorale. Nemulțumit de acest fapt, documentaristul-candidat Sorin Ilieșiu a invitat presa locală pentru a relata care sunt intențiile sale de potențial parlamentar.
Discursul lui Ilieșiu a avut drept punct de pornire și permanentă ancorare cariera în filmul documentar a candidatului. Apoi, și-a anunțat punctul forte al programului său electoral. ”Dacă voi fi parlamentar, voi iniția o lege normală pentru alegerile parlamentare. Nu mi se pare firesc că trebuie să faci rost de fonduri pentru campania electorală. Nu statul ar trebui să achite campania – ziarele, televiziunile, radiourile să fie obligate să prezinte programele electorale ale candidaților, să o facă gratuit”, a afirmat Ilieșiu.
Prima conferință de presă a liberalului Sorin Ilieșiu s-a desfăşurat în sediul PSD Sibiu, de pe un scaun amplasat vizavi de portretul lui Ion Iliescu, personaj înfierat aprig de Ilieșiu în documentarul ”Piața Universității – România”.
Candidat al USL pentru unul din cele trei fotolii de senator de Sibiu, Sorin Ilieșiu nu a prea avut ce le transmite sibienilor, pe care a dovedit că nici nu îi prea cunoaște. Întrebat de numărul de persoane cu drept de vot din colegiul în care candidează, Ilieșiu a precizat că e 60.000. Totuşi, în Colegiul 1 Senat Sibiu pe listele electorale sunt înscrişi 143.310 alegători.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Fosta taxă auto va fi înlocuită cu o taxă de mediu

Pentru a evita intrarea în infrigement, fosta taxă auto va fi înlocuită cu o taxă de mediu însă numai după ce vor avea loc în prealabil consultări şi cu Comisia Europeană.
La etapa actuală un grup de lucru format din producători şi importatori din industria auto lucrează în vederea găsirii unei noi formule de taxe, o taxă de protecţie a mediului, întrucât taxa veche a fost declarată împotriva regulilor europene şi banii trebuie daţi înapoi.
Totodată, primul ministru Victor Ponta a afirmat că în prezent Ministerul Finanţelor lucrează pentru o reformă fiscală în anul 2013 şi că mediul de afaceri din România solicită în primul rând stabilitate legislativă în plan fiscal.
Astfel, “pentru că avem cotă unică, după care mai avem vreo 199 de alte cote,16 % în viziunea multor state europene e chiar o fiscalitate de dumping, pentru că cei care plătesc 50%, majoritatea statelor occidentale, când văd că România, Bulgaria, Ungaria au o fiscalitate redusă, nu văd asta cu ochi buni” a declarat Ponta.
Aici reforma fiscală la care Ministerul de Finanţe a lucrat şi lucrează în continuare cu sprijin de la Banca Mondială este unul din obiectivele importante din 2013.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Proiect pentru modificarea dispoziţiilor privind neregulile în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene

Pe saitul Ministerului Finanţelor Publice a fost lansat un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
Modificările vizează necesitatea aplicării procedurii de decertificare pentru cheltuielile care deja au fost certificate Comisiei Europene până în prezent, cât şi deducerea procentuală definitivă a unor sume, calculate ca urmare a aplicării acestor corecţii pentru cheltuielile incluse în declaraţiile curente, care urmează să fie certificate către CE, până la implementarea completă a contractelor de achiziţie publică afectate.
Proiectul de act normativ are în vedere, adoptarea unor măsuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene, către beneficiari, şi de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, prin introducerea unor măsuri de prevenire a apariţiei neregulilor şi în special a fraudelor.
Neadoptarea acestui act normativ ar putea conduce la imposibilitatea evitării riscului dezangajării automate a fondurilor la sfârşitul anului 2012, cât şi neasigurarea eventualelor intrări de fonduri de la Comisia Europeană înainte de sfârşitul anului 2012.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 83/2010 într-un proiect de dezbatere

Pe saitul Ministerului Justiţie a fost publicat un proiect pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 83/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.
În modul acesta în temeiul articolului 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice acest proiect.
Modificările conform proiectului dat vizează articolul 8, preambulul alineatului (2) şi alineatul (3) precum şi articolul 18, litera d) a punctului II din cadrul literei A a alineatului (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 83/2010.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Legea privind formarea profesională a adulţilor e propusă spre reexaminare

Preşedintele Traian Băsescu a trimis spre reexaminare la Senat Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.
Potrivit declaraţiilor lui Băsescu, legea trimisă pentru reexaminare trebuie să aibă ca scop întărirea atribuţiilor şi rolului Autorităţii Naţionale pentru Calificări, însă legea elimină unele atribuţii şi chiar suprimă instrumentele de coordonare a activităţii ANC.
Conform textului cererii de examinare, în mod contradictoriu cu interesul general al activităţii de formare profesională, prezenta lege introduce un regim sancţionator pentru nerespectarea standardelor de calitate mult mai blând decât forma anterioară a actului normativ.
Preşedintele a mai remarcat că textul legii nu respectă decizia Curţii Constituţionale, fiind formulată neclar, conținând contradicţii şi texte de natură de a da naştere la interpretări şi abuzuri.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Bancherii, îngrijoraţi de intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă

Un articol din Legea 76/2012 facilitează eliminarea clauzelor abuzive din contractele de credit la nivelul întregului portofoliu de credite specifice acordate de o bancă. Astfel, noua lege îi împuterniceşte pe judecători să oblige băncile să elimine o clauză abuzivă din toate contractele de acelaşi gen atunci când constată existenţa acesteia într-un anumit caz.
Asociaţia Română a Băncilor (ARB) a transmis mai multe scrisori unor direcţii din BNR, precum şi Ministerului Justiţiei, prin care solicită sprijin pentru modificarea Legii de aplicare a Codului de procedură civilă care va intra în vigoare la 1 februarie 2013 şi de care se tem că „ar putea pune în dificultate industria bancară“.
Îngrijorarea bancherilor vine în contextul în care mii de clienţi persoane fizice au denunţat în ultimii ani clauzele abuzive din contractele de credit, iar în unele cazuri băncile au fost obligate să returneze o parte din comisioane sau să reducă drastic marjele de dobândă aplicate.
Legea nu poate fi interpretată în sensul în care instanţa ar putea să oblige băncile să returneze şi comisioanele percepute în trecut pe baza clauzelor considerate abuzive, ci doar să elimine aceste clauze din contracte şi să nu mai perceapă astfel de comisioane în viitor, apreciază juriştii. Practic, clienţii care vor să îşi recupereze banii tot ar trebui să înainteze o acţiune individuală în justiţie.

Categories
Organizare judiciară

Prevederile cu privire la eşalonarea la plată a impozitelor din Codul Fiscal – modificate

Legea nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772/2012.
Astfel OG 30/2011 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale modifică şi OUG 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată.
Modificările se referă la calcularea impozitului, modul de calcul, pe mijlocul de transport, făcându-se diferenţă între vehiculele înregistrate şi cele înmatriculate -cu intrare în vigoare de la data de 1 ianuarie 2013; posibilitatea acordării de eşalonări la plata pentru obligaţiile fiscale administrate de ANAF, pentru o perioadă de cel mult 5 ani, în condiţiile stabilite de ordonanţă. Se modifică procentele de valoare suplimentară a garanţiilor de la max. 32% la max. 16% din sumele eşalonate la plată.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Se respinge Legea de degrevare a instanţelor

Legea privind degrevarea instanţelor judecătoreşti a fost respinsă de către preşedintele Traian Băsescu, menţionând că Senatul a fost prima Cameră sesizată, ceea ce este contrar Constituţiei pentru astfel de legi.
Președintele cere ca la reexaminare Senatul să fie Cameră decizională.
Legea supusă reexaminării are ca obiect de reglementare măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Procedura de adoptare a acestei legi de către autoritatea legislativă contravine dispoziţiilor constituţionale cuprinse în Titlul III, Capitolul I, Secţiunea a 3-a «Legiferarea», se arată în cererea de reexaminare trimisă de preşedintele Traian Băsescu.
Legea trimisă spre promulgare stabileşte norme de competenţă de judecată ce conduc la degrevarea instanţelor judecătoreşti şi la o mai bună funcţionare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, menționează șeful statului.
Traian Băsescu aminteşte că în cea de a doua Cameră sesizată, Legea a suferit modificări, cu ocazia dezbaterilor în Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor fiind introduse amendamente care se referă la contenciosul administrativ.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Producătorii de alimente obligaţi de a se înregistra în RIA

Din decembrie, anul curent, producătorii de alimente vor fi obligaţi să se înscrie într-un registru economic, care va putea fi accesat pe site-ul MADR.
În urma înregistrării pe site va fi posibilă verificarea calităţii şi compoziţiei produselor a producătorilor de alimente.
În ceea ce priveşte importatorii, ei au fost omişi de MADR, reprezentanţii căruia motivând că ”au uitat de ei”, dar la prima modificare a proiectului îi vor include.
În registru se vor include datele de identificare şi de contact, activitatea economică şi denumirea produselor.
Pentru a se putea înscrie în Registrul Industriilor Alimentare, producătorii vor trebui să depună la Direcţiile judeţene pentru agricultură sau a municipiului Bucureşti o cerere tip, însoţită de un caiet de sarcini.
Acesta va include statutul societății, obiectul activităţii economice şi specificaţia tehnică sau standardul de firmă al produsului, elaborat şi aprobat de operatorul economic, dar şi etapele fluxului tehnologic al produsului.
Registrul se va înfiinţa cu scopul de a supraveghea activitatea producătorilor de alimente şi de a cunoaşte ce alimente şi în ce cantitate se introduc.
Înscrierea în registru se efectuează gratuit şi se referă la toţi producători alimentari, indiferent de forma de organizare, tipul de proprietate şi de capital.
Crearea registrului constituie obiectul unui proiect de ordonanţă de urgenţă, care, potrivit declaraţiilor secretarului de stat în MADR, Gheorghe Albu, va fi aprobat în maxim 3 săptămâni.
În urma aprobării ordonanţei, producătorii vor avea la dispoziţie 3 săptămâni pentru a se înscrie în registru.
Prin urmare, producătorii vor putea să-şi desfăşoare activitatea doar dacă vor fi înregistraţi în RIA şi vor avea un certificat de înscriere.

Categories
Organizare judiciară

CSM organizează un nou concurs în magistratură: noiembrie 2012 – martie 2013

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi în data de 15 noiembrie 2012 a hotărât organizarea concursului de admitere în magistratură, la Bucureşti, în perioada 27 noiembrie 2012 – 4 martie 2013.
Admiterea presupune verificarea cunoştiinţelor juridice, apoi etapa de verificare a raţionamentului logic, interviu, verificarea bunei-reputaţii, testării psihologice şi examinării medicale.
Numărul de posturi care urmează a fi scoase la concurs sunt:
– de judecător – 35;
– de procuror – 20.
Taxa de înscriere la concurs: 400 lei.