Categories
Articole Proiecte şi propuneri legislative

Proiect legislativ: programul unic de vizite în spitalele publice!

Oricine a avut, cel puţin o dată, prilejul de a vizita o rudă sau un bun prieten internat în spital. Cu astfel de ocazii ne-am putut da seama, adeseori, că fie programul de vizită nu e adaptat orelor libere ale unei persoane ocupate, fie că, aşa cum se întâmplă pe aici, la porţile Orientului, regulile nu sunt făcute decât pentru a fi încălcate.

Ca să fim sinceri, în majoritatea spitalelor este suficient să nimereşti persoana potrivită pentru a putea face vizite bolnavului şi înainte ori după orele de vizită. De bună seamă că omul potrivit, cel care te poate introduce, este şi nărăvit la mici sau mai mari atenţii. Fiecare cum s-a obişnuit încă de la angajare. Sau cum i-am obişnuit noi! Bineînţeles, spitalele au şi contracte cu firmele de pază. Dar angajaţii acestora tac chitic când primesc indicaţii de la domnul doctor sau doamna asistent-şef să permită intrarea vreunui vizitator întârziat sau venit prea devreme.

Aţi fi înclinaţi a crede că mai-marii de la Ministerul Sănătăţii nu cunosc aceste realităţi? Să nu-i judecăm pripit! Fiindcă se pare că nu doar ştiu cum stau lucrurile, fie şi numai din auzite, dar sunt şi hotărâţi să ia atitudine. Doriţi dovada? Asta vă şi oferim în rândurile ce urmează!

Stop arbitrariului!

Până acum, unităţile spitaliceşti, indiferent că ne referim la cele din reţeaua Ministerului Sănătăţii ori la acelea al căror management a fost anterior transferat autorităţilor administraţiei publice locale, şi-au stabilit singure programul de vizite, destinat aparţinătorilor pacienţilor. Aceste programe sunt mai mult sau mai puţin adaptate nevoilor publicului şi, în majoritatea situaţiilor, diferă mult de la spital la spital. Practic, de multă vreme era nevoie să fie emisă o reglementare unitară la nivel naţional, care să pună capăt arbitrariului din domeniu. Aşa că specialiştii ministerului şi-au suflecat mânecile şi au conceput un proiect legislativ menit să îndeplinească acest deziderat.

Proiectul de Ordin privind reglementarea programului de vizite al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice (emis în temeiul art. 7 alin. (4) din H.G. nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului  Sănătăţii) este deja publicat, din data de 6.12.2012, pe site-ul ministerului, unde îl puteţi vizualiza. Vom rezuma şi comenta punctele cele mai importante din conţinutul său, pentru că, aşa cum veţi vedea, ele prezintă un sporit interes!

Dacă proiectul va fi aprobat, aparţinătorii pacienţilor internaţi în spitalele publice vor putea efectua vizite într-un interval orar destul de generos. Astfel bolnavii vor putea vizitaţi, în zilele lucrătoare, între orele 16.00- 20.00. În weekend, ei vor putea primi vizite între orele 10.00 şi 18.00. Este un program mai potrivit decât cele aflate în uz la majoritatea spitalelor. O primă bilă albă pentru proiect… şi pentru autori!

Spitalul mai aproape de nevoile publicului 

Programul de vizite va fi afişat într-un loc vizibil, la toate intrările unităţii sanitare. Un pacient nu va putea fi vizitat decât de maximum trei-patru persoane concomitent. Era o prevedere necesară! Câteodată, intrând într-un salon de spital, ai putea crede că, la unii dintre pacienţi, a venit în vizită tot neamul, până la gradul III de rudenie… cel puţin.

În schimb, pacienţii internaţi în secţiile de terapie intensivă vor primi vizite zilnice din partea membrilor familiei, cu menţiunea că vizitatorii nu pot fi mai mulţi de doi. Mai mult, secţiile de terapie intensivă ale unităţilor medicale vor trebui să pună la dispoziţia publicului un număr telefonic prin care personalul medical să ofere familiei ştiri despre starea pacientului. La solicitare desigur! Pacienţii aflaţi într-o stare gravă sau în stadiul terminal al unei afecţiuni vor putea fi vizitaţi zilnic, în orice moment. De asemenea, în cazul în care condiţiile permit şi cu aprobarea medicului curant, lângă pacientul aflat într-o stare critică poate sta necontenit unul dintre aparţinătorii săi. Nici pacienţii cu un grad diminuat de mobilitate nu au fost uitaţi! La cerere, unul dintre aparţinători va putea primi acces permanent la aceştia. Tot la solicitare, unul dintre părinţi va putea fi prezent în permanenţă, în cazul în care copilul său se află internat la terapie intensivă. La copiii de peste 3 ani internaţi în orice secţie, se poate aproba accesul permanent al unui aparţinător.

Încă un aspect pozitiv al proiectului legislativ, desigur cu condiţia să fie pus în aplicare cu maximă rigoare, este că administraţiei spitalului public îi va fi interzisă stabilirea ori perceperea oricărei taxe pentru vizitarea pacienţilor în timpul orelor prevăzute ori la alte ore, în cazul aparţinătorilor cu drept de acces neîngrădit. Nici “micile atenţii” nu vor mai fi tolerate! Cel puţin aceasta e intenţia legiuitorului! Pentru că, în cazul încălcării dovedite a programului de vizite sau a primirii de foloase în acest scop, cei responsabili cu asigurarea pazei riscă destul de mult, chiar şi întreruperea relaţiei contractuale cu spitalul.

Proiectul legislativ poate fi consultat pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la rubrica “Legislaţie”, în cadrul arhivei “Transparenţă decizională”. Acum, la final, permiteţi-ne o întrebare. Credeţi că acest proiect legislativ este, încă, susceptibil de îmbunătăţire? Aveţi chiar şi idei în acest sens? Atunci nu ezitaţi să le trimiteţi pe adresa pusă la dispoziţie de către minister, propuneri@ms.ro . Dar grăbiţi-vă! Fiindcă mai aveţi la dispoziţie doar câteva zile pentru aceasta !

Categories
Articole Avocaţi

Refuzul avocaţilor de a contribui la Fondul de Solidaritate al Avocaţilor constituie abatere disciplinară

Ca în fiecare lună mă duceam la barou să-mi achit taxele. Am intrat în clădire, am urcat scările şi am intrat la casierie. Eram cu gândurile mele. Când am ajuns la ghişeu şi am scos banii să achit, mi-a atras atenţia o cutie mică din carton pe care era lipită poza unui copil cu ochi mari, negri şi un zâmbet trist. Mă gândeam: “Ce o căuta pe masa casierei cutia? Cine o fi acel copil?”

Întrebările îmi invadaseră mintea şi nu am putut rezista tentaţiei de a-mi linişti curiozitatea, motiv pentru care am întrebat-o pe casieră despre acea cutie. Femeia şi-a ridicat ochii din registrele cu cifre şi mi-a spus: ”Cutia a adus-o o colegă de-a ta, tot avocată. Poza aparţine copilului ei care este bolnav de cancer. Doctorii i-au recomandat să facă un tratament  în străinătate, iar costurile depăşesc cu mult posibilităţile ei şi ale familiei. S-a gândit că poate voi colegii o puteţi ajuta ….”

Când am înţeles că acea cutie era strigătul de ajutor al unei mame şi speranţa la viaţă a unui înger de copil, mi s-a pus un nod în gât. Cum de nu s-a gândit nimeni să înfiinţeze un fond pentru avocaţi şi familiile lor, pentru situaţii medicale excepţionale în care fiecare secundă este preţioasă? Am dat sfoară în ţară la toţi colegii şi am făcut cunoscut cazul colegei noastre. Acesta este doar unul dintre cazurile în care solidaritatea a făcut diferenţa între viaţă şi moarte. Copilul a reuşit să ajungă în străinătate şi să învingă boala. Viaţa a triumfat!

Având în vedere că au existat şi probabil că vor mai exista cazuri ca acesta, Uniunea Naţională a Barourilor din România a hotărât că începând cu 01.01.2013 să se înfiinţeze Fondul de Solidaritate al Avocaţilor în scopul de a se strânge bani pentru a oferi ajutor material avocaţilor şi membrilor familiilor acestora (adică soţ, soţie, copii) ce au probleme grave de sănătate.

Fiecare avocat cu drept de exercitare a profesiei (atât cei definitivi, cât şi cei stagiari) va contribui lunar cu suma de 5 lei pentru acest Fond de Solidaritate al Avocaţilor. Suma este modică, dar poate salva vieţi şi aduce speranţa în viaţa unor colegi de-ai nostri aflaţi în stare de nevoie. Această sumă se va achita în primele 25 de zile ale lunii pentru luna anterioară.

Este o sumă deductibilă ca şi celelalte taxe şi contribuţii plătite de avocaţi. Vreau să cred că nu vor fi avocaţi care să refuze să achite această sumă care poate reprezenta paşaportul spre o nouă viaţă pentru unii dintre colegii noştri. Refuzul lor va fi sancţionat, fiind considerat abatere disciplinară. Avocatul va pierde dreptul de a primi ajutor de la acest Fond de Solidaritate al Avocaţilor, în situaţia că va avea vreodată nevoie. Cred că este o idee foarte bună ca cei care nu vor contribui la acest Fond nici să nu beneficieze de el şi să suporte şi consecinţele refuzului.

S-a decis ca timp de 2 ani de la înfiinţare sumele colectate să nu se folosească. Fiecare barou va vira trimestrial sumele colectate pentru Fond într-un cont unic. Dacă resursele financiare vor permite, se va decide dacă se va putea începe acordarea ajutoarelor medicale după 1 an de la înfiinţare.

Reţineţi că cererile pentru acordarea ajutoarelor medicale însoţite de documentele medicale justificative se vor depune la Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România. Aceste cereri vor fi supuse ratificării Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România. Comisia Permanentă a UNBR poate cere lămuriri sau documente suplimentare, dacă va considera necesar. Decizia prin care se respinge cererea este irevocabilă.

Dacă apar cazuri urgente în care viaţa persoanei este în pericol, Comisia Permanentă a UNBR poate aproba acordarea unui ajutor de până la 50% din valoarea supusă ratificării Consiliului UNBR. În cursul aceluiaşi an un solicitant nu poate primi ajutoare care să depăşească 10% din Fondul de Solidaritate al Avocaţilor.

Probabil că nimeni nu s-a gândit până acum că şi avocaţii sunt oameni şi…se pot îmbolnăvi. Consider că este o idee foarte bună care va aduce speranţa acolo unde ea lipseşte. Viaţa nu are preţ !

 

 

 

                                                                                 Avocat Irina Stoia

Categories
Legislaţie internaţională

Personalul UE este obligat la denunţarea disfuncţionalităţilor

În urma constatării faptului că denunţurile privind disfuncţionalităţi constatate sunt puţine, Comisia Europeană îi obligă pe funcţionarii Uniunii Europene să raporteze orice informaţie care sugerează fapte de corupţie, asigurându-le anonimatul.
În acest sens, Comisia Europeană (CE) a adoptat noi orientări privind denunţarea disfuncţionalităţilor cu scopul de a încuraja personalul să raporteze orice informaţie care sugerează existenţa unor acte de corupţie, de fraudă şi a altor nereguli grave pe care le descoperă în cadrul atribuţiilor de serviciu.
Normele UE privind denunţarea disfuncţionalităţilor au fost adoptate în 2004 şi sunt deja printre cele mai stricte din lume. Ele figurează în statutul funcţionarilor Uniunii, ca document cu putere legală. Noile orientări pornesc de la aceste norme şi reunesc jurisprudenţa şi experienţa practică din domeniu. Ele reamintesc personalului că, în timp ce în multe sisteme juridice denunţarea disfuncţionalităţilor este un drept, pentru personalul UE este o obligaţie.

Categories
Protecţie socială Social

Plan social: conditii de reducere a compensaţiei de concediere pentru lucrători

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a propus un plan social care prevede reducerea compensației de concediere pentru lucrătorii care se apropie de vârsta de pensionare.
Cu toate acestea, trebuie luat în considerare în calculul acestei reduceri posibilitatea unei pensionări anticipate ca urmare a unui handicap, ceea ce constituie o discriminare interzisă de dreptul Uniunii.
Planul social încheiat între o întreprindere germană şi comitetul său de întreprindere prevede că valoarea compensației de concediere a lucrătorilor din motive economice depinde în special de vechimea lor în cadrul întreprinderii (metoda de calcul standard).
Pentru lucrătorii în vârstă de peste 54 de ani, acest plan poate prevedea că valoarea compensației este calculată în funcție de data de pensionare cea mai apropiată cu putință (metoda alternativă).
Compensația care trebuie plătită lucrătorilor de peste 54 de ani este mai mică decât cuantumul care ar rezulta din aplicarea metodei standard, ştiind faptul că trebuie să fie cel puțin egală cu jumătate din aceasta din urmă.
Planul social mai prevede că, atunci când lucrătorul are posibilitatea de a primi o pensie pentru limită de vârstă anticipată ca urmare a unui handicap, aceasta este data care este luată în considerare pentru calculul potrivit metodei alternative.
Astfel, tratamentul diferențiat între lucrătorii fără handicap și lucrătorii care suferă de un handicap încalcă atât riscul întâmpinat de persoane care suferă de un handicap grav – care se confruntă în general cu mai multe dificultăți decât lucrătorii fără handicap pentru a fi reintegrați pe piața forței de muncă, cât și faptul că acest risc crește pe măsură ce acestea se apropie de vârsta de pensionare.
Prin urmare, trebuie să se țină cont de riscul că persoanele care suferă de un handicap grav să fie expuse unor nevoi financiare care nu pot fi reduse, legate de handicapul lor și/sau că, pe măsura înaintării în vârstă, aceste nevoi financiare să crească.

Categories
Alegeri

Duminică, la urnele de vot sunt aşteptaţi 18.248.414 alegători

Conform datelor oferite de către Biroul Electoral Central, duminică la urnele de vot vor fi aşteptaţi 18.248.414 alegători.
Joi, pe site-ul Biroului Electoral Central a fost publicată situaţia secţiilor de votare organizate pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, pe circumscripţii electorale şi localităţi, cu numărul alegătorilor distribuiţi fiecărei secţii de votare.
Conform calendarului electoral, la 6 decembrie structurile teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date au pus la dispoziţia primarilor, în 3 exemplare, copiile de pe listele electorale permanente.
Primarii, la rândul lor, vor trimite 2 exemplare  birourilor electorale ale secţiilor de votare din regiunea sa.
Astfel, cel târziu în data de 7 decembrie, va avea loc distribuirea buletinelor de vot şi a materialelor necesare birourilor electorale ale secţiilor de votare către preşedinţii birourilor electorale.

Categories
Administraţie publică centrală Organizare judiciară Proiecte şi propuneri legislative

Traian Băsescu solicită reexaminarea unor modificări la legea CSM

Conform unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, preşedintele Traian Băsescu solicită Parlamentului reexaminarea legii care prevede că au calitatea de demnitar judecătorii şi procurorii membri ai CSM, precizând că, în condiţiile în care Consiliul are în componenţă şi doi reprezentanţi ai societăţii civile, “nu se justifică” diferenţa de statut.
Astfel, el a semnat cererea de reexaminare asupra Legii cu privire la aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la Articolul III din Titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.
“Legea aflată la promulgare aprobă Ordonanţa de Urgenţă nr. 23/2012 şi, în acelaşi timp, prevede modificarea Articolului 54 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, stabilind că au calitatea de demnitar judecătorii şi procurorii, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. În condiţiile în care Consiliul Superior al Magistraturii are în componenţa sa şi doi reprezentanţi ai societăţii civile, specialişti în domeniul dreptului, care se bucură de înaltă reputaţie profesională şi morală, credem că nu se justifică diferenţa de statut dintre aceştia şi ceilalţi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii”, se precizează în cererea de reexaminare.
Totodată, în cerere se apreciază că statutul de demnitar nu derivă din calitatea de judecător sau procuror, dar din atribuţiile şi responsabilităţile specifice calităţii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Categories
Ştiri Transporturi

Echipaţi maşinile corespunzător condiţiilor meteo!

Potrivit unui comunicat  IGPR,  în zonele în care va ninge vor fi instalate filtre rutiere pentru verificarea echipării corespunzătoare a autoturismelor pentru sezonul de iarnă. Pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei este obligatoriu de a se  utilizarea anvelopelor de iarnă, iar autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante.
Poliţiştii le recomandă conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să reducă viteza de deplasare şi să evite manevrele riscante, luând în considerare avertizarea meteo privind răcirea accentuată a vremii, căderea de precipitaţii sub formă de ninsoare şi intensificări ale vântului.
Prin urmare, autovehiculele trebuie să fie echipate cu anvelope pentru sezonul rece, iar şoferii să verifice farurile, nivelul uleiului, combustibilul, antigelul, lichidul de parbriz şi instalaţia de încălzire, să-şi asigure rezerve de combustibil, apă, hrană, haine groase, medicamente, un telefon mobil pe care să-l folosească în caz de urgenţă, precum şi un încărcător/baterie de rezervă, în cazul unui drum lung.

Categories
Ştiri

Ziua Sfantului Ierarh Nicolae

În data de 6 decembrie credincioşii ortodocşi şi catolici îl pomenesc pe sfântul Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni.
Sfântul Ierarh Nicolae s-a nascut în jurul anului 280 d.Hr.. Acesta a primit o creştere aleasă, şi pentru că a iubit viaţa curată şi s-a dăruit cu totul slujirii aproapelui, a fost hirotonit preot, apoi episcop al cetăţii Mira din ţinutul Lichia.
A fost întemniţat în timpul persecuţiilor decretate de împăraţii romani Diocletian şi Maximilian, deoarece a predicat credinţa în Iisus Hristos cu mult zel. În 313 d.Hr., a fost eliberat împreună cu toţi cei închişi pentru mărturisirea lui Hristos, iar Sfantul Nicolae s-a întors la slujba sa din cetatea Mirei.
Sfântul Ierarh Nicolae a trecut la cele veşnice la 6 decembrie 340 sau 343, fiind îngropat în biserica episcopală.
Părintele Bogdan Teleanu de la Patriarhia Română a spus că Sf. Nicolae a fost ales ca ocrotitor al copiilor, dar şi al marinarilor, al brutarilor, al fetelor fără zestre, al victimelor sistemului judiciar pentru binecunoscutele minuni săvârşite.
De aici vine şi obiceiul de a face daruri în această zi, pentru bunătatea şi credinţa sa.

 

Categories
Internaţional Sănătate

Franţa autorizează cercetările pe embrioni şi celule stem

Senatul francez a adoptat o propunere de lege care autorizează cercetarea pe embrioni şi celule stem.
Propunerea de lege, care a fost iniţiată de senatorii de stânga şi adoptată cu o mare majoritate, urmează să fie adoptată de Adunarea Naţională.
Textul legii prevedere trecerea de la regimul actual de interdicţie a cercetării pe embrioni la o autorizare încadrată.
Potrivit declaraţiei făcute de senatorul Jacques Mezard, celulele stem ar putea fi utilizate în cercetare cu scopul de a aduce un răspuns bolnavilor, fapt care ar aduce beneficii.
La sfârşitul declaraţiei, senatorul a adăugat că cercetarea va avea o încadrare strictă şi nu va exista nici o comercializare.

Categories
Internaţional Proiecte şi propuneri legislative

UE propune o creştere a salariilor funcţionarilor europeni

Comisia Europeană a propus o creştere moderată, de 1,7 procente a salariilor funcţionarilor din UE, ceea ce echivalează cu scăderea puterii de cumpărare de 1,1 procente.
Această propunere, care se va aplica salariilor funcţionarilor europeni retroactiv, “reflectă cu acurateţe situaţia economică complicată şi impactul său variat asupra serviciilor publice naţionale”, în mai multe state europene.
Politicile de austeritate au influenţat diferit asupra funcţionarilor naţionali. Salariile acestora s-au majorat în termeni nominali cu 4,3% în Germania (2,3% în termeni reali) cu 1,8% în Franţa (- 0,5%) sau cu 0,9% în Marea Britanie (- 1,5%), nu au fost recalculate în Italia (unde s-a constatat o scădere de 3,5%) dar şi în Spania unde a coborât cu 3% (- 4,7% adăugând inflaţia), sau cu 1,9% în Olanda (- 4,3%). Salariul mediu brut al funcţionarilor europeni se află în jurul sumei de 5.000 de euro.
Metoda de calcul salarial trebuie să fie reflectată de evoluţia puterii medii de cumpărare, pe un eşantion de 8 state.
La moment, statele europene nu au ajuns la o poziţie comună privitor la revizuire. Absenţa unui acord până la finele anului presupune ca taxa specială care expiră în luna decembrie să nu mai fie dedusă din salarile funcţionarilor începând cu luna ianuarie 2013, a precizat Comisia.
Pentru evitarea acestei situaţii, Maros Sefcovic, comisarul care se ocupă de dosar, a propus statelor prelungirea cu un an a metodei controversate de taxare specială pe care o însoţeşte, pentru a se oferi o nouă amânare, în scopul de a se ajunge la un acord.