Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Controlul parlamentar ar putea fi reglementat de Constituție

download (2)Potrivit unui text nou adoptat de Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României, orice persoană de drept public, orice persoană publică privată şi orice persoană fizică au obligaţia de a se prezenta, direct sau prin reprezentant legal, după caz, în faţa unei comisii parlamentare, în urma invitaţiei scrise primite din partea acesteia, cu respectarea principiului separaţiei puterilor în stat. Potrivit textului adoptat, activitatea comisiei parlamentare nu se poate substitui organelor judiciare.
Vicepreşedintele Comisiei comune pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei, Ioan Chelaru, precizează că obligativitatea prezenţei persoanelor chemate în faţa unei comisii parlamentare nu constituie o noutate în practica parlamentară, legislaţia majorităţii statelor europene cuprinzând dispoziţiile imperative şi chiar sancţiuni pentru cei care nu răspund unei solicitări scrise a acesteia. În context, Chelaru menţionează cazul Germaniei, Finlandei, Danemarcei sau al Portugaliei care, deşi nu la nivelul Constituţiei, dar prin legi sau regulamente parlamentare, prevăd obligaţii şi responsabilităţi atât pentru cei chemaţi în faţa unei comisii parlamentare, cât şi pentru membrii comisiilor respective.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Propunere legislativă pentru reglementarea ocupaţiei de bonă

bona-copii_1c4fe67cfd
Deputatul PSD Tamara Ciofu a depus la Parlament o propunere legislativă pentru reglementarea ocupaţiilor de bonă şi babysitter, potrivit căreia persoanele care vor să profeseze în acest domeniu trebuie să aibă titlu de calificare, să prezinte raport de evaluare psihologică, precum şi cazier judiciar.

Iniţiativa legislativă propune crearea unui domeniu complementar faţă de sistemul de creşe şi grădiniţe, prin reglementarea activităţilor de îngrijire şi supraveghere a copiilor la domiciliu pe timpul zilei. De asemenea, se prevede introducerea unor proceduri de monitorizare a acestor activităţi, în vederea respectării dispoziţiilor legale în domeniul drepturilor copiilor, domeniul muncii, fiscalităţii. Potrivit propunerii legislative, Biroul Bonelor şi Babysitterilor din România ar urma să fie organismul profesional autorizat care va organiza şi monitoriza desfăşurarea serviciilor furnizate de bonă şi babysitter în scopul îngrijirii şi supravegherii la domiciliu a copiilor pe timpul zilei.

De asemenea, este babysitter “persoana fizică cetăţean român sau străin, cu domiciliul sau reşedinţa legală în România, calificată să desfăşoare servicii de îngrijire şi supraveghere pe timpul zilei la domiciliul copilului”.

Titlul oficial de calificare al bonelor sau al babysitterilor reprezintă, potrivit iniţiativei legislative, certificatul de calificare şi acreditare eliberat conform standardelor ocupaţionale autorizate în România, dar şi “diploma, certificatul sau un alt titlu de bonă sau de babysitter dobândite în România sau într-un stat terţ, recunoscute ori echivalate în România”.

Totodată, se prevede că absolvenţii de studii liceale, postliceale şi superioare calificaţi în învăţământul pentru ciclul primar şi ciclul gimnazial pot profesa în acest domeniu după recunoaşterea diplomelor şi evaluarea competenţelor necesare ocupaţiilor de bonă sau de babysitter, după caz, de către furnizori de formare acreditaţi.

Categories
Ştiri Transporturi

Restituirea taxelor pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

 images (6)

Ministerul Justiţiei a fost sesizat de CSM să reglementeze o procedură administrativă pentru restituirea taxelor de poluare. Astfel potrivit procedurii administrative pentru restituirea taxelor pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule prevede că cei care au achitat taxa pot cere restituirea ei de la organul fiscal.

În cadrul şedinţei de joi a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a fost discutat punctul de vedere al Direcţiei Legislaţie, documentare şi contencios referitor la posibilitatea reglementării unei proceduri administrative pentru restituirea taxelor privind emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Direcţia Legislaţie a arătat, în punctul de vedere analizat în Plenul CSM, că instanţele de contencios administrativ sunt confruntate cu un număr mare de cauze privind cererile de restituire a taxelor de poluare, care grevează semnificativ activitatea acestora, de aceea ar trebui reglementată o procedură administrativă. Astfel, restituirea pe cale administrativă ar urma să vizeze nu doar taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi taxa de poluare pentru autovehicule, ci şi taxa specială.

O altă prevedere ar fi ca “în procesele în curs de judecată având ca obiect restituirea taxei speciale, taxei pe poluare sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, reclamantul poate renunţa la judecarea cauzei, în condiţiile Codului de procedura civilă”.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Parlamentul se va reuni luni în sesiune extraordinară

camera-deputatilor

Luni, de la ora 15,00, Senatorii şi deputaţii se vor reuni în sesiune comună extraordinară pentru a dezbate şi a vota reexaminarea Legii privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale din România, dar şi  proiectul pentru punerea în aplicare a legii 135/2010 privind Codul de procedură penală.

La ora 13,30, se va întruni şi Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, dar la ora 14,00, înainte de şedinţa comună va avea loc şedinţa Birourilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Plenul Camerei Deputaţilor a decis miercuri să retrimită la Comisia juridică, pentru o săptămână, proiectul pentru punerea în aplicare a legii 135/2010 privind Codul de procedură penală, iar în aceste condiţii preşedintele forului, social-democratul Valeriu Zgonea, a spus că va convoca sesiune extraordinară.

Categories
Articole Proiecte şi propuneri legislative Protecţia consumatorului Social

Iată ce ne lipsea… Mai multă publicitate la băuturile spirtoase!

259161-alcool„Chelului, tichie de mărgăritar îi mai trebuie!” Aşa ne lipseşte şi nouă, românilor, un flux mai mare de publicitate la băuturile spirtoase. Desigur, unora le-ar prii să-şi vadă reclama la ţuica din producţia proprie pe toate gardurile şi pe toţi stâlpii oraşelor.

Băutorul nu aşteaptă vreo invitaţie specială pentru a călca pragul birtului. În schimb, reclama la alcool, mai ales când e prea multă, îl convinge treptat pe cel inocent, predispus a-i cădea în capcană, că un păhărel-două nu strică. Dimpotrivă, paharul plin nu poate fi decât de bun augur, fiindcă este promovat peste tot prin reclame. La primul pahar, omul bea vin! La al doilea pahar, vinul bea vin. La cel de-al treilea pahar, vinul îl bea pe om. La spirtoase, însă, nu mai vorbim de pahare. Ci de înghiţituri!

În conţinutul actual al Legii 148/2000 privind publicitatea se prevede, la art. 13^1 alineatul (1) că publicitatea la băuturile spirtoase- aşa cum sunt ele descrise în Normele pentru definirea, descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase- este permisă numai în cazul reclamelor răspândite prin intermediul presei scrise, al televiziunii şi radioului. E deja suficient! Mai are, oare, băutura nevoie de publicitate, în condiţiile în care se vinde mai ceva decât pâinea caldă?!

După numărul decalitrilor pe care îi toarnă românul anual pe pâlnia gâtului s-ar zice că publicitatea e de prisos! Cu ea sau fără ea, alcoolul e marfă vandabilă. Nu zăboveşte prea mult sticla pe raft! Zici că nu descindem din marele Burebista, care-a ordonat tăierea viilor pe tot cuprinsul Daciei… Parcă jumătate din români îşi trag obârşia mai degrabă de la strajnicul Setilă, ortacul lui Harap-Alb.

Sau poate regele Burebista a avut motivele sale pentru o aşa măsură drastică! Pe vremea aceea, numărul redus de băuturi alcoolice disponibile (doar bere şi vin!) nu impunea descrierea acestora în lege iar neajunsurile produse nu puteau egala ravagiile pricinuite de consumul contemporan de alcool distilat!

De la alineatul (2) al articolului invocat aflăm că difuzarea publicităţii în programele audiovizuale nu se realizează altfel decât conform Deciziei CNA nr. 254/2004 privind publicitatea, sponsorizarea şi teleshoppingul.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul privind regionalizarea – finalizat în septembrie

regiuniPotrivit viceprim – ministrului Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, proiectul privind regionalizarea va fi gata până la sfârşitul lunii septembrie, după care va fi supus dezbaterii publice.
Vicepremierul a precizat că modificările aduse Constituţiei prevăd păstrarea judeţelor ca unităţi administrativ teritoriale.

Categories
Agricultură şi silvicultură Legislaţie utilă

OUG 64/2013 – acreditarea fondurilor pt gestionarea riscurilor în agricultură

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

 

În contextul dificultăţilor economice şi financiare care afectează sectorul agricol din România, este importantă oferirea unui cadru legal producătorilor agricoli care să sprijine înfiinţarea de fonduri mutuale menite să îi ajute să facă faţă pierderilor economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu.

Uniunea Europeană acordă sprijin producătorilor agricoli prin intermediul plăţilor directe şi al programelor de dezvoltare rurală, Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 oferind statelor membre posibilitatea instituirii de ajutoare specifice membrilor pentru finanţarea înfiinţării şi funcţionării fondurilor mutuale. Prin Regulamentul (CE) nr. 1.120/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plată unică prevăzute în titlul III din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori se stabilesc anumite cerinţe în vederea finanţării, înfiinţării şi funcţionării fondurilor mutuale, prin acordarea de ajutoare specifice.

Pentru agricultorii români este de mare interes implementarea măsurii de gestionare a riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale, inclusă în propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru perioada 2014 – 2020. În acest sens, reprezintă o prioritate sprijinul acordat pentru înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale, în vederea creşterii capacităţii agricultorilor de a face faţă riscurilor pentru continuarea producţiei agricole şi asigurarea securităţii alimentare.

Având în vedere stadiul avansat al negocierilor care se derulează la nivelul instituţiilor europene, asupra legislaţiei care proiectează noua Politică agricolă comună 2014 – 2020, neadoptarea măsurilor prin care se creează cadrul juridic necesar înfiinţării şi acreditării fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură, cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă, poate determina nefuncţionarea schemelor de gestionare a riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale, propuse în proiectul de Regulament privind sprijinul pentru dezvoltare rurală, care se finanţează din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

Categories
Agricultură şi silvicultură Legislaţie utilă

Ordin 512/2013 – aprobarea Schemei de ajutor de minimis

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN

pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis “Implementarea strategiilor de dezvoltare locală şi a proiectelor de cooperare”

 

ANEXĂ

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 63.137 din 23 aprilie 2013, întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală – Autoritatea de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi ale anexei nr. II la Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR),

ţinând cont de prevederile măsurilor 41 “Implementarea strategiilor de dezvoltare locală” şi 421 “Implementarea proiectelor de cooperare” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. CE (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 1, 22 şi 23 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007,

Categories
Legislaţie utilă

Instrucţiuni 1/2013 – în aplicarea art. 188 din OUG 34/2006

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE

INSTRUCŢIUNI

emise în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) şi art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

Având în vedere prevederile art. 2 şi art. 188 alin. (2) lit. d) şi art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

ţinând cont de numeroasele respingeri ale documentaţiilor de atribuire având la bază formulări restrictive ale cerinţelor de calificare privind studiile, pregătirea profesională şi calificarea persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului, precum şi având în vedere necesitatea reglementării unei abordări unitare a principalilor actori implicaţi în procesul achiziţiilor publice, s-a constatat necesitatea emiterii unei îndrumări cu privire la modalitatea de formulare a cerinţelor de calificare ce vizează capacitatea profesională;

în temeiul art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice emite următoarele instrucţiuni:

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Convenţia cu privire la violenţa împotriva femeilor

Ana birchallPotrivit declaraţiilor deputatului social-democrat Ana Birchall, România face eforturi consistente pentru semnarea şi ratificarea Convenţiei de la Istanbul cu privire la violenţa împotriva femeilor.

Deputatul a mai adăugat că semnarea Convenţiei asupra Prevenirii şi Combaterii Violenţei împotriva Femeilor şi a Violenţei Domestice are un rol important pentru Guvernul României şi i se va acorda prioritate.

De asemenea, Ana Birchall a mai spus că la nivelul ţării noastre s-a început o campanie de informare în legătură cu importanţa Convenţiei.

“Am început o campanie de informare asupra importanţei Convenţiei, prin seminarii şi dezbateri programate în următoarea perioadă în întreaga ţară. Educaţia este cel mai puternic instrument pentru asigurarea echităţii şi egalităţii. De aceea, pentru a preveni violenţa în familie, practic orice formă de violenţă, fie că vorbim de violenţă fizică, emoţională, psihică, violenţă economică sau violenţă împotriva copiilor, trebuie să conştientizăm că violenţa nu este niciodată o soluţie. Violenţa mereu naşte violenţă”, a afirmat Ana Birchall.

Deputatul social-democrat a participat la Strasbourg la dezbaterea organizată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, pe tema progresului înregistrat în vederea implementării Convenţiei de la Istanbul, cu privire la violenţa împotriva femeilor.