Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici – proiect

economieMinisterul Finanţelor publice a supus dezbarerii publice Proiectul de Ordonanţă privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară.

Conform proiectului de act normativ sunt prevăzute reglementări precum:
– stabilirea operatorilor economici cărora le sunt aplicabile prevederile prezentei ordonanţe, respectiv, tuturor operatorilor economici care sunt organizaţi şi funcţionează în baza Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii societăţilor nr.31/1990, la care statul deţinet direct sau indirect (prin instituţii publice, operatori economici cu capital majoritar de stat) controlul;
– stabilirea actului normativ prin care se aprobă formatul, structura bugetelui de venituri şi cheltuieli, a anexelor de fundamentare şi a modului de calcul al indicatorilor economico – financiari, respectiv prin ordin al ministerului finanţelor publice;
– stabilirea nivelului cheltuielilor care pot fi efecuate, în situaţia neaprobării în termen a bugetelor de venituri şi cheltuieli; ş.a.

Actul normativ mai prevede că până la aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile aprobate prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile propuse în proiectul de buget aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor, respectiv Consiliul de Administraţie al operatorului economic, după caz, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

14 decizii incluse într-un singur proiect de ordonanţă

images

 

Guvernul Ponta a comasat 14 decizii într-un singur proiect de ordonanţă – o metodă ingenioasă de a reduce numărul ordonanţelor. Astfel aceste 14 decizii nu au nicio legătură între ele, textul este întocmit de Finanţe, care a omis să treacă esenţialul: impactul financiar asupra bugetului.

Modificările menţionate în proiectul de ordonanţă se referă la:
– personalul din sectorul bugetar nu va primi tichete de masă/tichete cadou nici în 2014;
– despăgubirile pentru imobilele situate în zona unde va fi construită conducta de interconectare a sistemului naţional de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova;
– măsurile referitoare la ANCOM şi taxe de licenţă pentru benzi de frecvenţă radio, dar şi măsuri de protecţie socială care vor fi aplicate în perioada 2013-2018 în cazul persoanelor disponibilizate prin concedieri colective;
– Ministerul Apărării va achiziţiona, în leasing, o aeronavă care va fi utilizată exclusiv pentru vizitele oficiale efectuate de preşedinte, primul ministru şi de către miniştri;
– Guvernul amână până în 2015 alocarea de fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea activităţii Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României.
Textul proiectului de ordonanţă este semnat de miniştrii Daniel Chiţoiu şi Liviu Voinea, însă trebuie semnat de încă zece miniştri întrucât cuprinde referiri la tot atâtea ministere. Documentul este în prezent în dezbatere publică.

Categories
Magistraţi Ştiri

Candidaţi propuşi pentru funcţia de judecător la CEDO

avocatMinisterul Justiţiei a transmis Guvernului un Memorandum cu propunerea pentru modificarea listei de candidaturi înaintate Consiliului Europei pentru desemnarea unui judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în sensul retragerii candidaturii Biancăi Guţan şi înlocuirii cu Tudor Panţîru, aflat pe lista de rezervă.
Decizia a fost luată în urma primirii de către partea română a avizului Grupului consultativ de experţi pentru evaluarea listei naţionale de propuneri pentru ocuparea funcţiei de judecător la CEDO cu privire la candidaţii propuşi de România.
Ministerul Justiţiei anunţa pe 14 iunie că Bianca Guţan, Iulia Motoc şi Florin Streteanu se află pe lista de propuneri pentru funcţia de judecător la CEDO, iar pe lista de rezervă a fost selecţionat Tudor Panţîru.

Categories
Fiscalitate Legislaţie utilă

Decizie CSIPPC 27/2013 – avizarea deciziilor şi hotărârilor CECCAR

CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE
DECIZIE
pentru adoptarea Procedurii privind avizarea deciziilor şi hotărârilor emise de către organele de conducere ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

În temeiul prevederilor:

– art. 70 alin. (5) şi art. 81 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
– pct. 2.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 7 din 30 noiembrie 2009*),

Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, întrunit în şedinţa din 27 iunie 2013, decide:

Art. 1. – Se adoptă Procedura privind avizarea deciziilor şi hotărârilor emise de către organele de conducere ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Categories
Domeniul energetic Legislaţie utilă

Ordin ANRDE 55/2013 – acreditarea producătorilor de energie electrică

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
ORDIN
privind modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. – Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 1 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:

l) dovada că terenurile pe care sunt situate centralele electrice fotovoltaice nu se află în circuitul agricol la 31 decembrie 2013.”

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Legislaţie utilă

HG 530/2013 – facilităţi pe termen scurt pt obţinerea vizelor de scurtă şedere

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt, cu privire la obţinerea vizelor de scurtă şedere, pe teritoriul României, pentru anumite categorii de străini

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – (1) Cetăţenilor străini care urmează să desfăşoare activităţi pe o instalaţie offshore aflată într-o zonă maritimă de exploatare economică exclusivă a statului român, pentru persoane juridice române sau străine, ce desfăşoară activităţi de exploatare – dezvoltare a resurselor naturale din marea teritorială, zona contiguă, zona economică exclusivă a statului român, le va fi acordat dreptul de intrare şi de şedere în România, în baza vizei române de scurtă şedere cu intrări multiple în scop de afaceri, identificată prin simbolul C/A.

Categories
Articole Asigurări de sănătate Protecţie socială Unităţi sanitare/spitale

Transplantul de organe. Noi reglementări şi vechi probleme

organdonorIată un lucru demn de mirare, pentru unii! În ţara noastră există activităţi în domeniul medical ce se desfăşoară, momentan, într-un mod demn de toată lauda. Aşa se petrec lucrurile la Centrul de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic al Institutului Clinic Fundeni.

Numărul beneficiarilor de transplant hepatic ce supravieţuiesc după intervenţia chirurgicală (peste 90 din 100!), tehnicile chirurgicale aplicate la Fundeni, ca şi numărul de transplanturi efectuate anual stârnesc admiraţie inclusiv peste hotarele ţării. Dar, la nivelul programului naţional de transplant problemele nu lipsesc. Şi sunt grave… Despre ele, însă, vom discuta spre finalul articolului!

Deocamdată, aducem în atenţia cititorului subiectul acreditării structurilor implicate în activitatea de transplant. Este de-o mare importanţă. Pentru că nu se ştie cine şi când s-ar putea să aibă nevoie de un transplant… Boala soseşte cu carul şi pleacă prin urechile acului. Viaţa oferă multe şi neprevăzute!

Dacă stăm să ne gândim, ne vom da seama că rigoarea criteriilor de acreditare a unităţilor de transplant e direct proporţională cu rata de reuşită a intervenţiilor chirurgicale şi de supravieţuire a pacienţilor. Nu mai departe de finele lunii trecute vedea lumina tiparului, în paginile Monitorului Oficial, Ordinul 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană.

În primele 6 articole ale reglementării menţionate sunt aprobate criterii de acreditare pentru:

– centrele de prelevare de organe;

– centrele de transplant de organe;

– centrele de transplant de ţesuturi;

– centrele de transplant de celule stem hematopoietice;

– laboratoarele HLA pentru transplanturi (unde se verifică dacă organele prelevate sunt compatibile cu organismul posibilului beneficiar);

– activităţile de ambalare, etichetare şi transport organe;

Toate aceste criterii au scopul de a asigura un nivel optim de performanţă, atât în activitatea de prelevare, transplant şi monitorizare posttransplant, cât şi pentru a limita pe cât posibil disfuncţiile care-ar putea duce la afectarea calităţii şi integrităţii materialului biologic transplantabil, indiferent că ne referim la celule, ţesuturi sau organe. Acum, să vedem criteriile de acreditare!

 

 Atenţie! Aici se prelevează organe

Categories
Articole Legislaţie utilă

Asigurarea obligatorie a locuințelor

asigurare-locuintaÎn data de 24 iulie 2013 a fost publicată Legea nr. 243/2013 în Monitorul Oficial. Aceasta vine în completarea Legii nr. 260/2008 și aduce unele modificări legate de asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor. Astfel, polița de asigurare nu mai este singurul document necesar proprietarilor pentru dovedirea faptului că locuința este asigurată.

Legea nr 243/2013 a intrat în vigoare pe data de 27 iulie și a introdus certificatul de asigurare care este un document ce atestă existența unei polițe de asigurare obligatorie PAD (polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale). Acest ceritficat este eliberat de către asiguratori în momentul în care s-a încheiat contractul de asigurare, alături de polița de asigurare PAD.

Conform noii legi, persoanele care dețin locuințe vor putea să demonstreze că au casa asigurată împotriva dezastrelor naturale cu certificatul de asigurare sau cu polița de asigurare obligatorie (așa cum se întâmpla până acum).

Legea 243/2013 aduce o noutate și la modalitatea de despăgubire pentru persoanele care dețin o poliță de asigurare obligatorie a locuinței, cât și una facultativă. În primul rând trebuie menționat faptul că proprietarii vor fi obligați să încheie o poliță de asigurare obligatorie (PAD) chiar dacă aceștia dețin o poliță de asigurare facultativă (indiferent dacă aceasta acoperă sau nu aceleași riscuri).

Astfel, în cazul unui dezastru, proprietarii vor primi despăgubire întâi din partea asigurării obligatorii și apoi din partea celei facultative. Actul normativ precizează că “În cazul în care o persoană are atât un contract de asigurare obligatorie, cât și unul de asigurare facultativă, plata despăgubirilor se face mai întâi în baza contractului de asigurare obligatorie, urmând ca pentru restul de despăgubire neacoperit, plata să se facă în baza contractului de asigurare facultativă. Valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării facultative reprezintă diferența dintre valoarea totală a locuinței asigurate și valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea asigurării obligatorii”.

Potrivit legii 243/2013, polița de asigurare obligatorie va fi încheiată în continuare între PAID (Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor), adică societatea care emite polițele și deținătorul locuinței. Totuși, acest proces nu se va realiza direct, ci prin mijlocirea tuturor asiguratorilor autorizați să subscrie riscuri de catastrofă și nu prin firmele de asigurări acționare ale PAID.

Care este clasificarea locuințelor asigurate?

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind uniformele pt. funcţionarii publici din penitenciare

downloadMinisterul Justiţiei a supus dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament.
Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Fondul pentru mediu – modificări

modif-legislative

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Fondului de Mediu supune consultării publice a proiectului de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Schimbările preconizate au ca scop clarificarea aplicării juste şi echitabile a taxelor şi contribuţiilor la Fondul pentru mediu, precum şi corelarea prevederilor legale din alte acte normative care privesc atât sursele de venit la bugetul Fondului pentru mediu, cât şi proiectele şi programele ce se finanţează din acestea. Instituirea taxei pentru eliminarea finală prin depozitare şi correcturile aduse textului iniţial se vor constitui în instrumente menite a asigura îndeplinirea obligaţiilor de colectare separată, tratare – reciclare şi valorificare a deşeurilor municipale şi deşeurilor de ambalaje ce revin României ca stat membru al Uniunii Europene şi se vor traduce, prin încasări mai mari la bugetul Fondului pentru mediu, în surse de finanţare pentru proiectele şi programele enumerate mai sus.

Astfel modificarea vizează reglementarea modalităţii de calcul a contribuţiei şi în situaţia în care unităţile administrativ teritoriale, aveau această obligaţie, nu au organizat serviciul public de salubrizare. La acest moment, există unităţi administrativ-teritoriale care, pe motiv că nu colectează nicio cantitate de deşeuri municipale, nu plătesc contribuţie la Fondul pentru mediu.

De asemenea proiectul de act normativ priveşte definirea bazei de impunere în cazul introducerii pe piaţa naţională a substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu prin achiziţii intracomunitare.