Noile modificări ale Codului fiscal! – elaborat de Diana Jitaru
Codul fiscal a suferit recent, potrivit noutăţilor legislative, unele modificări. Actul normativ care a adus aceste modificări este Ordonanţa nr. 25/2017

Înmatricularea, suspendarea înmatriculării se vor înscrie în Registrul național de evidență a vehiculelor înmatriculate – elaborat de Avocat Stoia Irina
Traficul rutier este o piatră de încercare pentru nervii șoferilor și, totuși, plăcerea de a conduce propria mașină pălește în fața unor drumuri pline de gropi…

A fost lansat un proiect de prevenire şi combatere a consumului ilicit de droguri – elaborat de Diana Jitaru
Lupta împotriva prevenirii şi combaterii consumului de droguri este una care se intensifică. În acest sens Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică…

Procedura privind accesul la fondurile europene a fost simplificată! – elaborat de Diana Jitaru
Necesitatea accesării fondurilor europene a devenit un subiect sensibil după ce ani de-a rândul am fost arătaţi cu “degetul” de Uniunea Europeană…

Până la ce dată se poate solicita rambursarea TVA din alte state membre? – elaborat de Diana Jitaru
Pentru a beneficia de rambursarea TVA aferente importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru în anul 2016 persoanele impozabile trebuie să depună Formularul 318

Hotărârile instanței prin care este validată sau invalidată alegerea unui primar pot fi atacate? – elaborat de Avocat Stoia Irina
În fiecare an electoral auzim de la candidați promisiuni care mai de care, sperăm că măcar o parte dintre ele se vor materializa…

Cum pot fi angajatorii scutiţi de la plata majorată a CAS şi CASS pentru salariații cu normă parțială? – elaborat de Diana Jitaru
Potrivt ultimelor noutăţi legislative, subiect care a fost ştirea momentului pentru angajatori, s-au adus modificări în ceea ce priveşte plata majorată…

Durata măsurii preventive, motiv de sesizare CCR! – elaborat de Diana Jitaru
Durata măsurii preventive a arestului preventiv în cursul judecăţii în primă instanţă nu poate depăşi un termen rezonabil şi nu poate fi mai mare de jumătatea maximului…

S-au adus clarificări cu privire la ţinerea evidenţei a orelor lucrate de către angajaţi! – elaborat de Diana Jitaru
Obligația angajatorului de a ține evidenţa orelor de muncă prestate de către fiecare salariat este prevăzută în Legea nr. 53/2003, Codul Muncii încă de la intrarea în vigoare a acesteia, la 01 martie 2003…

Ajutorul public judiciar poate fi limitat? – elaborat de Diana Jitaru
Ajutorul public judiciar pote fi acordat celor care nu a posibilitatea materială de a plăti taxele judiciare şi care se încadrează în condiţiile impuse de lege…

Dispoziţiile criticate nu au legătură cu soluţionarea cauzei. Ce va decide CCR? – elaborat de Diana Jitaru
Potrivit legislaţiei plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispoziţiilor date de acesta se rezolvă…

Decizie CCR. Cine este considerat agent constatator în cazuri specifice? – elaborat de Diana Jitaru
Aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002

Care sunt elementele unei excepţii de neconstituţionalitate? – elaborat de Diana Jitaru
Orice excepţie de neconstituţionalitate invocată în faţa Curţii Constituţionale trebuie să conţină o anumită formă…

Cum se desfășoară inspecția fiscală? – elaborat de Avocat Stoia Irina
Legiuitorul a decis modificarea Codului de procedură fiscală prin OG 30/2017 care a fost publicată în Monitorul Oficial 708 din 31 august 2017. Prevederile sale se aplică de la 3 septembrie 2017…

Plata defalcată a TVA. Cui îi folosește și pe cine stânjenește, în desfășurarea activității? – elaborat de Tomi Tohaneanu
Plata defalcată a TVA este, în ciuda afirmațiilor inițiatorilor și susținătorilor săi, una dintre cele mai controversate și criticate măsuri, dintre cele introduse în acest an în legislația fiscală…

Ce prevede proiectul de lege privind internshipul? – elaborat de Diana Jitaru
În prezent, România se confruntă cu deficit de forță de muncă. Prin proiectul de lege prinvind internshipul se urmărește furnizarea de forță de muncă suplimentară angajatorilor publici…

Împăcarea părţilor în procesul penal poate interveni în orice situaţie? – elaborat de Diana Jitaru
Împăcarea părţilor poate interveni în cazul în care punerea în mişcare a acţiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă legea o prevede în mod expres…

Redeschiderea procesului penal pentru persoanele condamnate în lipsă – elaborat de Avocat Stoia Irina
Sunt situații în care cei care sunt vinovați de săvârșirea unor infracțiuni să fie judecați în lipsă și condamnați…

Ţinerea evidenţei orelor de muncă prestate de angajaţi! – elaborat de Diana Jitaru
Prin modificarea adusă articolului 119 din Codul Muncii, prin OUG 53/2017, începând cu data de 7 august 2017, legiuitorul nu a făcut decât să clarifice o reglementare deja existentă…

Decizie CCR. Excepţia de neconstituţionalitate nu are legătură cu soluţionarea cauzei – elaborat de Diana Jitaru
Eroii care s-au jertfit pentru ţară le sunt recunoscute meritele iar legiuitorul a avut în vedere reglementarea modalităţilor de exercitare a recunoştinţei faţă de eroii – martiri…

Ştiaţi că legea română permite părinților să-şi însoțească copilul la creșă? – elaborat de Diana Jitaru
Ştiaţi că legea română spune clar că părinții au dreptul să-l însoțească pe cel mic la creșă vreme de 15 zile?

Procedura de cameră preliminară, subiect al unei excepţii de neconstituţionalitate! – elaborat de Diana Jitaru
Potrivit normelor legislative, judecătorului de cameră preliminară trebuie să dispună începerea judecăţii în cazul în care urmărirea penală este golită de conţinut…

ÎCCJ a decis: o categorie de salariați are dreptul la sporul de doctorat – elaborat de Avocat Stoia Irina
În 9 aprilie 2015 a intrat în vigoare legea 71/2015 care a precizat că prin nivel de salarizare în plată pentru funcțiile similare înseamnă același cuantum al salariului de bază…

Procedura de modificare a domiciliului fiscal se află în dezbatere publică! – elaborat de Diana Jitaru
Agenția Naționlă de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publica un proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală…

Notiunea de consumator este definită cu respectarea dispoziţiilor constituţionale? – elaborat de Diana Jitaru
Legea prevede că orice contract încheiat între profesionişti şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate…

Primarul poate cere instanței nulitatea unui titlu de proprietate? – elaborat de Avocat Stoia Irina
Legea prevede faptul că nulitatea absolută a unor titluri de proprietate emise în baza legii 18/1991 poate fi invocată de primar, prefect, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților…

Vrei să angajezi o bonă? Iată noutățile în domeniu! – elaborat de Avocat Stoia Irina
Atunci când vrei să angajezi o bonă pentru copilul tău pare că te-ai înhămat într-o misiune imposibilă, pentru că îți dorești să găsești o persoană de încredere…

La stabilirea gradațiilor se ia în calcul perioada cât un polițist a urmat cursurile unei instituții de învățământ? – elaborat de Avocat Stoia Irina
Legiuitorul a stabilit că perioada cât un polițist a fost elev sau student al unei instituții de învățământ din sistemul de apărare și securitate națională…

Un primar condamnat reclamă la CEDO încălcarea dreptului la un proces echitabil și are câștig de cauză – elaborat de Avocat Stoia Irina
Sunt persoane pentru care repararea nedreptății care li s-a făcut este mai importantă decât orice compensație materială…

Reglementarea privind clauzele abuzive din contractele cu profesioniştii, subiect de sesizare CCR! – elaborat de Diana Jitaru
Potrivit legislaţiei sunt interzise clauzele abuzive din contractele încheiate cu profesioniştii. Legea care reglementează acest aspect este Legea nr. 193/2000…

Are dreptul polițistul local să ceară proprietarului unei mașini să îi comunice cui i-a încredințat vehiculul? – elaborat de Avocat Stoia Irina
De multe ori proprietarul unei mașini încredințează vehiculul unei alte persoane spre a-l conduce. Există situații în viața de zi cu zi când agenți ai poliției locale…

Un nou proiect de finanţare a IMM-urilor se află în dezbatere publică! – elaborat de Diana Jitaru
Statul îşi propune să susţină intreprinderile mici şi mijlocii iar sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate a programului economic…

Cum dobândește cetățenia română copilul născut din părinți cetățeni străini sau fără cetățenie? – elaborat de Avocat Stoia Irina
S-a semnalat existența unei practici neuniforme cu privire la dobândirea cetățeniei române de către copiii minori născuți din părinți cetățeni străini sau fără cetățenie…

Pot ataca cu recurs în casaţie orice decizie? – elaborat de Diana Jitaru
Recursul în casaţie urmăreşte să supună Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecarea, în condiţiile legii, a conformităţii hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile…

Cum interpretăm noţiunea de “ajutor” dat făptuitorului? – elaborat de Diana Jitaru
Favorizarea făptuitorului constă în ajutorul dat făptuitorului în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză penală…

Contestația împotriva măsurilor preventive, motiv de sesizare al CCR – elaborat de Avocat Stoia Irina
Codul de procedură penală  a suferit o serie de modificări și completări determinate fie de admiterea unor excepții de neconstituționalitate…

Exploatarea balastierelor din apropierea drumurilor și podurilor nu se face oricum, ci doar… după noile norme! – elaborat de Tomi Tohaneanu
Apa trece, pietrele rămân! În situații mai puțin fericite, apa trece și, în trecerea sa vijelioasă, cu debit multiplicat, pune la pământ și podurile care o traversează – fie ele și de piatră ori de beton armat…

Legislaţie utilă:

  • Ordin 2376/2017 – aprobarea Procedurii privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată
  • OUG nr. 63/2017 – cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.