Guvernul în ultima şedinţă a adoptat următoarele proiecte legislative:

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Convenţiei între România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo, la 6 decembrie 2016

II. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
2. HOTĂRÂRE privind exceptarea unilaterală a unor categorii de străini de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare în România
3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2017
4. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea imobilelor 1242 şi 5075, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administarea Ministerului Justiţiei pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor
5. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administarea Ministerului Sănătăţii
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

II. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: aprobarea iniţierii negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul turismului
2. MEMORANDUM cu tema: aprobarea iniţierii demersurilor în vederea identificării de soluţii de finanţare pentru construirea a cinci spitale regionale conform Programului de Guvernare
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Protocolului de cooperare în domeniul educaţiei între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Armenia.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.