ordonantaÎn şedinţa de miercuri, 30 ianuarie 2013, pe Agenda de lucru a şedintei Guvernului a fost inclusă Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea art.81 din Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, precum şi pentru modificarea unor acte normative conexe. Prin prezenta ordonanţă Guvernul a adoptat amânarea intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă pentru o perioadă necesară finalizării procedurii de reexaminare a propunerii legislative privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pregătirii judecătorilor şi întregului sistem judiciar în vederea aplicării noilor dispoziţii ale Codului procesual civil.
Ordonanţa stabileşte termenele pentru intrarea în vigoare a: şedintelor de informare despre mediere în cauze civile: 15 februarie, dată la care intră în vigoare Codul de Procedură Civilă; şedintelor de informare despre mediere în cauze penale: data de intrare în vigoare a noului Cod de Procedură Penală; sancţiunii inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată în cazul neîndeplinirii de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea: 1 august 2013.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.