Statele membre ale UE au adoptat propunerea Comisiei de revizuire a cadrului Europass, informează site-ul oficial al instituției. Revizuirea, care vizează simplificarea și modernizarea CV-ului Europass și a altor instrumente în materie de competențe pentru era digitală, le va permite cetățenilor din întreaga UE să sporească vizibilitatea competențelor și a calificărilor lor și va ajuta factorii de decizie să anticipeze nevoile și tendințele pieței forței de muncă.

Prin acordul recent, Comisia a materializat toate cele zece acțiuni anunțate în cadrul Agendei pentru competențe în Europa, lansată în iunie 2016.

Decizia adoptată recent se bazează pe propunerea Comisiei prezentată în octombrie 2016, care, la rândul său, a fost inspirată de feedback-ul, consultarea și contribuțiile importante din partea statelor membre, a partenerilor sociali și a părților interesate. Contribuțiile importante includ Avizul Comitetului Economic și Social European și consultarea cu Comitetul Regiunilor. Cadrul respectă comunicările privind noua Agendă pentru competențe în Europa și contribuie la derularea Pilonului european al drepturilor sociale.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.