Art. 82 alin. (4) din Codul muncii prevede că se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată între aceleaşi părţi, iar alin. (5) din acelaşi articol, spune că contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la data încetării unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive şi nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare. Odată cu expirarea celui de-al 3-lea contract individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai un singur contract individual de muncă pe durată nedeterminată.
Însă, la fiecare angajare se întocmesc toate documentele necesare nefiind nicio diferenţă între contractul individual de muncă pe durată determinată şi contractul individual de muncă pe durată nedeterminată.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.