La Senat a fost înregistrată, la data de 16 aprilie 2019, o propunere legislativă de modificare a Codului muncii.

Modificările propuse aduc în prim-plan profesia de expert în legislația muncii.

Iată câteva dintre modificările propuse:

  1. La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre părți poate fi asistată de către un avocat, un expert în legislația muncii sau de către o altă persoană.
  2. Dacă la nivelul angajatorului nu există personal care să dețină competențe în resurse umane și salarizare, acesta are obligația să contracteze servicii externe specializate (subl. JURIDICE.ro). Aceste servicii externe specializate (de exemplu societăți) trebuie să aibă obiect de activitate managementul forței de muncă și să fie coordonate de către un expert în legislația muncii.
  3. Părțile contractului individual de muncă pot conveni o clauză de conciliere, conciliere care să preceadă și să condiționeze conflictul judiciar, pe cheltuiala angajatorului. Conciliatorii pot fi avocați, experți în legislația muncii sau mediatori specializați în legislația muncii.
  4. În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să fie asistat de către un avocat, un expert în legislația muncii sau, dacă este membru al unui sindicat, de către un reprezentant al acelui sindicat.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.