GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare

Luând în considerare faptul că prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare în domeniul sănătăţii sunt aplicabile până la 31 decembrie 2017,
având în vedere necesitatea reglementării menţinerii în plată şi după data de 1 ianuarie 2018 a influenţelor financiare salariale determinate de aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. (2) lit. a) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, acordate în perioada iulie – decembrie 2017 personalului încadrat în unităţile sanitare publice, precum şi în cele care au ca asociat unic unităţile administrativ – teritoriale, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă,
ţinând cont de faptul că în lipsa acestor reglementări influenţele financiare determinate de menţinerea în plată a drepturilor salariale până la data de 31 decembrie 2017, la nivelul lunii iunie 2017, acordate personalului încadrat în unităţile sanitare publice, precum şi în cele care au ca asociat unic unităţile administrativ – teritoriale, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi creşterile salariale prevăzute a fi acordate personalului încadrat în unităţile sanitare care au ca asociat unic unităţile administrativ – teritoriale, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, nu ar mai putea fi asigurate începând cu 1 ianuarie 2018 din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate,
pentru a asigura continuitatea în aceleaşi condiţii a activităţii personalului mai sus menţionat, personal cu atribuţii în ocrotirea sănătăţii populaţiei, fără a determina diferenţe semnificative salariale cu impact negativ asupra modului de gestionare a activităţii acestora, cu consecinţe directe asupra creşterii mobilităţii personalului din sistem,
întrucât sănătatea reprezintă o valoare fundamentală pentru individ şi societate, o resursă a dezvoltării vieţii sociale în ansamblul ei, orice societate tinde să îşi valorifice sănătatea ca resursă funcţională şi să organizeze un sistem de protecţie împotriva bolii, organizat astfel încât să asigure depistarea, îngrijirea şi restabilirea celor afectaţi,
luând în considerare faptul că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. – Începând cu 1 ianuarie 2018, pentru personalul încadrat în unităţile sanitare publice, precum şi în cele care au ca asociat unic unităţile administrativ – teritoriale, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influenţele financiare determinate de menţinerea în plată la nivelul lunii iunie 2017 a drepturilor, care se suportă potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare în domeniul sănătăţii, până la 31 decembrie 2017 din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă, respectiv de la titlul VI “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, se asigură din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la aceeaşi poziţie.

Art. 2.(1) Începând cu 1 ianuarie 2018, pentru personalul încadrat în unităţile sanitare care au ca asociat unic unităţile administrativ – teritoriale, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 38 alin. (3) lit. a) – c) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Influenţele financiare determinate de creşterile salariale rezultate din aplicarea dispoziţiilor alin. (1) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”.

Art. 3. – În aplicarea prevederilor art. 38 alin. (3) lit. g) din Legea – cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 şi 2 din prezenta ordonanţă de urgenţă, influenţele financiare determinate de creşterile salariale se acordă pe bază de documente justificative în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la titlul VI “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”.

PRIM – MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii,
Florian – Dorel Bodog
p. Viceprim – ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
Sirma Caraman,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Ionuţ Mişa

Bucureşti, 28 decembrie 2017.
Nr. 114.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.