schlOrice elev sau fost elev știe că, atunci când stai pe băncile unei școli, ți se spune clar care sunt cunoștințele pe care trebuie să ți le însușești iar după aceea aștepți să fii testat. Ceea ce nu înseamnă că, obligatoriu, îți va fi și testat nivelul de cunoaștere a acelor lecții.

După ce ne-am pus ghiozdanele în cui și ne-am văzut cu diplomele în brațe, decoperim, mai devreme sau mai târziu, un lucru care ne descumpănește: spre deosebire de școală, viața te testează fără să-i pese dacă ți s-a predat sau nu lecția. Dacă n-o știi sau n-ai avut prezența de spirit necesară pentru a oferi un răspuns salvator, lecția (de viață) vei învăța-o după testare.

Viața e cel mai exigent profesor. Toți foștii elevi vor realiza acest lucru, într-o bună zi. Anii de liceu sunt cea mai bună perioadă pentru a ne pregăti pentru viață. Și pentru a ne clarifica, în minte, ce vrem de la ea. În acest context, e de la sine înțeles cât de important este să ajungi într-o unitate de învățământ unde chiar „se face carte”. Admiterea în liceu este un moment adesea decisiv, deși nu toată lumea o conștientizează.

 

Precizări privind repartizarea computerizată și calcularea mediei

În „Monitorul Oficial” 717/2016 a văzut lumina tiparului Ordinul 5077/2016 (al ministrului educației) referitor la organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018.

Conform unor știri juridice, admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 va avea loc în deplin acord cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012. Această metodologie va fi respectată întru totul, cu mențiunea că trebuie să fie urmat Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018.

Repartizarea computerizată a absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se va efectua într-o unică etapă, potrivit Calendarului admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2017-2018. De vor exista și candidați care, deși au participat, au rămas nerepartizaţi (în urma repartizării computerizate), repartizarea lor va putea fi operată de către comisiile de admitere judeţene sau de către comisia municipiului Bucureşti pe locurile care au (mai) rămas neocupate, în perioada de soluționare a situaţiilor speciale.

În scopul unei cât mai bune organizări şi desfăşurări a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018, Comisia Naţională de Admitere poate, așa cum reiese din ultimele știri juridice, să elaboreze instrucțiuni ori proceduri.

Atunci când, după ce-a fost afișată lista candidaților admiși la liceele sau la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini, vor fi candidaţi admişi care vor anunța, în scris, că renunţă la locul obţinut spre a participa la etapa de repartizare computerizată, pe locurile proaspăt eliberate de ei pot fi admişi alţi candidaţi, care-au susţinut proba de aptitudini în cauză, în funcție de rezultatele pe care le-au obținut.

Parcurgând ultimele noutăți legislative, putem afla că media de admitere, în temeiul  căreia va fi realizată înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor de învăţământ gimnazial, are să fie calculată ca o medie ponderată între media generală la Evaluarea naţională susţinută de către absolvenţii clasei a VIII-a, care va avea o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a, a-VI, a VII-a și a VIII-a, această medie generală având o pondere de 20%, la calculul mediei de admitere.

 

Despre admiterea în clasele cu program de predare bilingv…

Dacă un oarecare candidat va promova, pe durata învățământului gimnazial, examinări dintre cele recunoscute la nivel internațional pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, acesta va putea să ceară recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

În situația în care certificatul dobândit sau, după caz, diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal nivelului A2 sau mai mare decât acesta (corespunzător Cadrului european comun de referinţă), se va efectua, la cerere, recunoaşterea/echivalarea rezultatelor obţinute la examenele acestea cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi de circulaţie internaţională.

Dacă unui candidat i s-au recunoscut și apoi i s-au echivalat rezultatele dobândite la examinările cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor de mai sus, acestuia i se va acorda o binemeritată notă maximă la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne, dintre cele de circulaţie internaţională.

Ronald Reagan afirma, în stilul său original, că un „imens” avantaj al alegerii sale ca președinte al SUA a fost faptul că rezultatele la învățătură pe care le-a obținut în timpul liceului s-au preschimbat în… secrete de stat. Reagan a fost un președinte de stat capabil și, dincolo de glumă, probabil că nu-i era teamă deloc de eventualitatea în care rezultatele sale școlare ar fi ajuns să fie cunoscute de o lume-ntreagă.

Astăzi, deși rezultatele la evaluările naționale sunt la distanță de două click-uri, unii elevi se poartă de parcă ar fi secrete de stat. Ar fi de mirare să aflăm că elevii submediocri nu se rușinează cu mediile căpătate fiindcă se cred președinți… în devenire. Culmea ar fi să și devină, cândva!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.