educatieConform mai multor amendamente adoptate de deputaţi, aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, sunt prevăzute sancţiuni mai mici pentru plagiat.

Astfel, sunt eliminate din rândul sancţiunilor retragerea calităţii de conducător de doctorat sau a atestatului de abilitare, retragerea titlului de doctor, retragerea titlului didactic universitar sau a gradului de cercetare ori retrogradarea, destituirea din funcţia de conducere din instituţia de învăţământ superior, sau desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Pentru abaterile de la buna conduită în cercetare – dezvoltare a personalului din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, constate şi dovedite, vor fi aplicate sanţiuni precum: avertismentul scris, retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea regulilor de bună conduită şi interzicerea pentru perioadă determinată, a accesului la finanţarea din fonduri publice destinată cercetării – dezvoltării.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.