hypanis.ru Metodologia de calcul a sumelor reprezentând daune-interese pentru personalul din instituţiile de învăţământ - Noutati legislative | Legislatie gratuita | Portal juridic

Potrivit ultimelor noutăţi legislative a fost adoptată metodologia de calcul şi plată a sumelor reprezentând daune – interese moratorii sub forma dobânzii legale prevăzute în titlurile executorii, pentru personalul din unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia, în anul 2019.

Aşadar, în Monitorul Oficial nr. 389/2019 a fost publicat Ordinul nr. 4004/2019 privind metodologia de calcul şi plată a sumelor reprezentând daune – interese moratorii sub forma dobânzii legale prevăzute în titlurile executorii, pentru personalul din unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia, în anul 2019.

Ordinul stabileşte că hotărârile judecătoreşti având ca obiect acordarea de daune – interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învăţământ, devenite executorii până la 31 decembrie 2018, se achită în anul 2019, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Pentru hotărârile judecătoreşti având drept obiect acordarea de daune – interese moratorii sub forma dobânzii legale se calculează şi se plăteşte dobânda legală aşa cum este specificată în hotărârea judecătorească.

Ratele dobânzii legale remuneratorii sau, după caz, penalizatoare aplicabile de la data naşterii debitului principal şi până la data plăţii efective a acestuia, potrivit fiecărei hotărâri judecătoreşti, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Plata sumelor datorate în temeiul hotărârilor judecătoreşti  se efectuează de unitatea/ instituţia la care a fost angajat salariatul în perioada pentru care s-au acordat diferenţele salariale conform hotărârilor judecătoreşti, pe bază de state nominale, altele decât cele pentru plata salariilor. Ordonatorii de credite efectuează calculul dobânzilor legale, potrivit prevederilor prezentului ordin, pentru sumele totale datorate, indiferent de plăţile efectuate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Sumele plătite se scad din sumele totale datorate, calculate potrivit prevederilor prezentului ordin, şi se plăteşte diferenţa.

Ordonatorii de credite secundari şi terţiari, consiliile de administraţie, precum şi comisiile constituite la nivelul unităţii/instituţiei de învăţământ, din care obligatoriu fac parte reprezentanţii federaţiilor sindicale, răspund de corectitudinea privind calculul şi plata dobânzilor legale şi au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare alocate numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru sumele cuvenite privind dobânda legală se datorează numai impozitul pe venit, care se reţine şi se calculează la data efectuării plăţii şi se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.

Menţionăm că Ordinul nr. 4004/2019 a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, 17 mai.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.