Cât trăiește, omul învață! Un veac de îți va fi dat să trăiești, vei avea de învățat cam… 100 de ani. De învățat învață chiar și oamenii certați cu școala, cei refractari la cunoaștere. Pe ei îi învață nevoia! Dacă viața e considerată o școală, nevoia este cel mai exigent și mai priceput profesor al său.

În general, așa cum spune și un vechi proverb de prin Anatolia, cine învață merge înainte iar cine nu, dă înapoi. Fiecare învață după puteri și după înzestrări, dar când ai fost acceptat în rândurile dascălilor, ale celor datori să-i învețe și verifice pe alții, te afli deja în tagma celor pentru care autodepășirea trebuie să fie o preocupare permanentă.

Într-un fel sau altul, și profesorul trebuie să-și facă lecțiile, fiindcă știe că, mai devreme sau mai târziu, va fi examinat și își va primi notele binemeritate. Nu-i deloc exclus ca însuși evaluatorul să fie supus, uneori pe neașteptate, unor evaluări. În general, evaluatorul trebuie să se aștepte să fie evaluat! În lumea aceasta modernă, din ce în ce mai complicată, există inclusiv… evaluatori de evaluatori.

Potrivit Legii educației naționale (nr. 1/2011), Autoritatea Națională pentru Calificări evaluează și certifică evaluatorii de competențe profesionale, evaluatorii de evaluatori și evaluatorii externi. Criteriile și procedurile de evaluare și certificare a evaluatorilor de competențe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori și a evaluatorilor externi se stabilesc, spune actul normativ, prin norme metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.

 

Care sunt noutățile legislative?

În „Monitorul Oficial” 479/2018 a fost publicat Ordinul (ministrului educației) 3629/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea criteriilor și procedurilor de evaluare și certificare ale evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi.

Autoritatea Națională pentru Calificări utilizează evaluatori de competențe profesionale, evaluatori de evaluatori și evaluatori externi, în procesul de coordonare a autorizării centrelor de evaluare a competențelor obținute pe alte căi, diferite de cele formale. Evaluatorii de competențe profesionale, evaluatorii de evaluatori și evaluatorii externi sunt numiți, generic, experți în evaluare și certificare în sistemul formării profesionale a adulților.

Pentru a deține calitatea de expert în evaluare și certificare, e necesară înscrierea în Registrul național al evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi certificați, după ce-au fost îndeplinite criteriile și au fost parcurse procedurile de evaluare și certificare.

 

Obținerea calității de evaluator de competențe profesionale. Cine poate lua parte la selecție?

Să presupunem că o persoană oarecare își dorește să devină evaluator de competențe profesionale. În acest scop trebuie să treacă printr-un proces de selecție. Nu se poate ajunge, însă, la selecție, fără îndeplinirea anterioară și cumulativă a mai multor cerințe (criterii).

În primul rând, aspirantul trebuie să fie specialist în domeniul educațional ISCED (clasificare standard, internațională, a educației). Calitatea de specialist trebuie dovedită printr-o diplomă universitară în domenii precum: administrație și drept, arte și științe umaniste, jurnalism, științe sociale, afaceri, științele naturii, inginerie, matematică, IT etc.

De asemenea, trebuie să fi obținut un certificat de evaluator de competențe profesionale, în urma absolvirii unui program de formare profesională continuă autorizat. În plus, în ultima jumătate de deceniu aspirantul trebuie să fi lucrat cel puțin doi ani în ocupația sau calificarea pentru care dorește să fie înscris în Registru. Persoana în cauză mai trebuie și să fi luat parte, în ultimii patru ani, la programe de formare profesională continuă în domeniul educațional în care e specializat, cu o durată de cel puțin 40 de ore.

 

Obținerea calității de „evaluator de evaluatori”. Participanții la selecție

Pentru a lua parte la selecția pentru obținerea calității de evaluator de evaluatori, o persoană trebuie să îndeplinească mai multe condiții, în mod cumulativ. Trebuie să fie, în primul rând, specialist în domeniul educațional ISCED solicitat (cu diplomă de studii universitare).

În al doilea rând, persoana în cauză trebuie să dețină un certificat de evaluator de evaluatori (dobândit în urma absolvirii unui program autorizat de formare profesională continuă). Experiența în muncă trebuie să-i fie de cel puțin trei ani, din ultimii cinci ani de muncă, în ocupația sau calificarea pentru care e solicitată înscrierea în Registru. Experiența ca evaluator de competențe profesionale a persoanei trebuie să fie de cel puțin un an. În ultimii patru ani, persoana trebuie să fi luat parte la programe de formare profesională continuă în domeniul de specializare – cel puțin 40 de ore.

 

Condiții, pentru dobândirea calității de evaluator extern

Ca să poată lua parte la selecția pentru dobândirea calității de evaluator extern, aspirantul trebuie să îndeplinească, în același timp, mai multe condiții. În concret, el trebuie să fie absolvent de studii superioare, să se afle în posesia certificatului de evaluator extern (dobândit prin absolvirea unui program de formare profesională continuă autorizat); experiența în muncă să fie de cel puțin trei ani. În ultimii patru ani doritorul trebuie să fi luat parte la programe de formare profesională continuă – pe puțin 40 de ore.

 

Evaluarea și certificarea evaluatorilor de competențe profesionale. Precizări

Potrivit ultimelor stiri juridice, pentru a lua parte la procesul de selecție, persoanele interesate ori centrele (de evaluare a competențelor) vor trebui să depună la sediul Autorității Naționale pentru Calificări un dosar din care vor face parte CV-ul persoanei în cauză, un portofoliu personal (prin care să fie furnizate dovezi privind îndeplinirea condițiilor), precum și o „scrisoare de motivație”. În scopul evaluării și certificării experților în evaluare și certificare, etapele ce vor fi urmate sunt analiza dosarelor, proba scrisă și interviul.

În termen de zece zile lucrătoare de la finalizarea procedurilor, rezultatele evaluării și certificării experților vor fi făcute publice de către Autoritatea Națională pentru Calificări. Cei care au fost declarați admiși ca urmare a parcurgerii procedurilor vor fi certificați ca experți în evaluare și certificare, fiind apoi înscriși în Registru. Valabilitatea certificării ca expert în evaluare și certificare e de patru ani, putându-se reînnoi, ca urmare a unei reevaluări.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.