magistratHotărârea recentă a Curţii de Justiţie a UE prevede ca cei care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene şi care obţin statutul de rezident pe termen lung într-o ţară membră pot fi obligaţi să promoveze un examen de integrare civică.

Astfel, persoanele care nu sunt cetăţeni al UE, resortisanţii ţărilor terţe, pot cere, după cel puţin cinci ani de şedere legală neîntreruptă într-un stat membru al Uniunii, să li se acorde statutul de rezident pe termen lung. La rândul său statul în cauză poate cere rezidenţilor pe termen lung să promoveze un examen de integrare civică.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.