În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria 159/17 din 22 iunie 2018 a fost publicat Protocol adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului.

Obiectivul prezentului protocol este de a completa, între părțile la protocol, prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, deschisă spre semnare la Varșovia, la 16 mai 2005, (denumită, în continuare, „convenția”) în privința incriminării actelor descrise în articolele 2-6 din prezentul protocol, sporind astfel eforturile părților în prevenirea terorismului și a efectelor sale negative asupra beneficiului deplin al drepturilor omului, în special a dreptului la viață, atât prin măsuri la nivel național cât și prin cooperare internaționala, cu luarea în considerare a tratatelor sau acordurilor multilaterale sau bilaterale existente aplicabile între părți.

În sensul prezentului protocol, „participarea într-o asociere sau grup în scopuri teroriste” înseamnă participarea la activitățile unei asocieri sau grup în scopul de a comite sau de a contribui la comiterea uneia sau mai multor infracțiuni teroriste de către asociere sau de către grup.

Fiecare parte adoptă măsurile necesare pentru a prevedea ca infracțiune, conform dreptului său intern, „participarea într-o asociere sau grup în scopuri teroriste”, așa cum a fost definită în prezentul protocol, atunci când fapta a fost comisă ilegal și cu intenție.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.