Comisia Europeană a prezentat o serie de recomandări prin care statele membre sunt încurajate să se asigure că organismele naționale de promovare a egalității protejează eficient cetățenii și luptă împotriva discriminării,

Prim-vicepreședintele a declarat: „Egalitatea este una dintre valorile fundamentale pe care se bazează Uniunea Europeană, dar ea nu este un fapt împlinit. Avem nevoie de legi bune și de organisme de promovare a egalității puternice și independente care să apere principiile și valorile noastre fundamentale și să ajute victimele discriminării să îndrepte răul cu care se confruntă.”

Comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen: „Discriminarea nu își are locul în UE. Victimele sau martorii discriminării ar trebui să știe la cine să apeleze, iar organismele de promovare a egalității au rolul de a le oferi sprijin în astfel de situații. Trebuie să ne asigurăm că organismele naționale de promovare a egalității sunt independente și dispun de resurse suficiente pentru a-și îndeplini sarcinile. Ele joacă un rol esențial în garantarea faptului că toți cetățenii beneficiază de drepturi și șanse egale.”

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.