Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat în următoarele cauze împotriva României:

1. Pop împotriva României

Cu unanimitate, Curtea a constatat încălcarea art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, motiv pentru care au fost acordați reclamantului 9.000 de euro cu titlul de daune morale și 1.445 euro cheltuieli de judecată.

2. Lingurar și alții împotriva României

Curtea, cu unanimitate:
– a constat că a avut loc încălcarea art. 3 din Convenție, atât în dimensiunea sa procedurală, cât și în cea materială
– a constatat o încălcare, din punct de vedere procedural, a art. 14 raportat la art. 3 din Convenție
– a constatat neîncălcarea, din punct de vedere material, a art. 14 raportat la art. 3 din Convenție.

Pentru fiecare dintre primii doi reclamanți a fost acordată suma de 11.700 euro cu titlu de daune morale. Au fost acordați 3.000 de euro cu titlul de cheltuieli de judecată.

3. Kozma împotriva României

Curtea, cu unanimitate, a decis că statul român trebuie sa le plătească împreună reclamanților, într-un termen de trei luni, suma de 900.000 de euro pentru prejudicii materiale și morale, la care se adaugă orice taxă care poate fi imputată asupra sumei.

4. Giurcanu și alții împotriva României

Curtea, cu unanimitate, a constat încălcarea art. 3 din Convenție din punct de vedere procedura, motiv pentru care statul Român trebuie să plătească fiecărui reclamant, în termen de trei luni, 7.500 de euro cu titlul de daune morale.

5. Mateescu împotriva României

Curtea cu unanimitate, a constatat încălcarea art. 2 din Convenție, din punct de vedere procedural, motiv pentru care au fost acordați reclamantului 15.000 de euro cu titlul de daune morale.

6. Chicheanu împotriva României

Curtea, cu unanimitate, a constat încălcarea art. 3 din Convenție, din punct de vedere procedural, motiv pentru care au fost acordați reclamantului 7.500 de euro cu titlul de daune morale.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.