Consiliul Barourilor Europene a anunțat că Eurojust a publicat recent Raportul pentru anul 2018 asupra jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJEU) privind mandatul european de arestare (EAW).

Raportul este un ghid practic care poate fi utilizat de autoritățile judiciare ale statelor membre ale UE care sunt implicate în răspunsul judiciar la criminalitatea transfrontalieră. Prezentarea este un set unic de rezumate concise ale acestor hotărâri și listează și furnizează link-uri către judecățile relevante în legătură cu un aspect specific al mandatului european de arestare.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.