In județul Cluj, municipiul Dej, comuna Cuzdrioara, se înfiinţează Centrul Muzeal al Locomotivelor, structură de expunere a materialului rulant de cale ferată, de promovare a istoriei și tehnicii feroviare, de importanță națională, în subordinea Muzeului Căilor Ferate Române aflat în structura Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor.

Obiective:
a) restaurarea, conservarea și expunerea vehiculelor feroviare, precum și a altor instalații sau subansamble folosite în sistemul feroviar românesc, în scopul promovării istoriei, tradiției, culturii sistemului feroviar din România, precum și de prezentare către publicul larg a tehnicii feroviare naționale;
b) organizarea de evenimente, editarea și publicarea de materiale documentare în scopul promovării istoriei feroviare și a trecutului feroviar românesc, precum și a colecțiilor Centrului Muzeal;
c) atragerea, cu titlu de donație, și achiziționarea de noi materiale, exponate și documente de importanță care privesc trecutul feroviar românesc;
d) cercetarea istorică, documentarea pe teren și realizarea de studii privind istoria și cultura feroviară din România;
e) organizarea și derularea de programe de școlarizare și perfecționare profesională.

Activitatea Centrului Muzeal este finanțată din bugetul CENAFER. Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Muzeal se stabilește prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Categorii: Ştiri, Transporturi  Tags: , , ,
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.