Deoarece satul românesc este tot mai depopulat, iar tinerii preferă să lucreze la oraș sau în străinătate, guvernul a hotârât să îi motiveze pe aceștia oferindu-le sume consistente pentru a-și deschide afaceri în mediul rural.

Cuantumul acestui sprijin este în valoare de 70.000 euro pe proiect, în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism şi 50.000 de euro pe proiect se pot obţine în cazul altor activităţi derulate la ţară.

Obiectivele acestui sprijin, spun autorităţile, sunt crearea de noi activităţi neagricole, în special pentru fermele de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor şi în general pentru micii întreprinzatori din mediul rural.

Microîntreprinderile şi întreprinderile mici din spaţiul rural care îşi propun activităţi non-agricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului, microîntreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii Cererii de finanţare sau cu o vechime de maxim trei ani fiscali, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii proiectului, pot beneficia de asemenea de sprijin.

Sprijinul nerambursabil va fi acordat sub formă de primă în două tranşe.

– 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de finanţare;

– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiţia implementării corecte a Planului de afaceri fără a depăşi 5 ani de la data semnării contractului de finanţare.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.