În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 18 din data de 8 ianuarie 2019, a fost publicat Ordinul nr. 209/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017.

1. La articolul 4 se introduc alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:
(3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (2) și la art. 7 alin. (10), OSD are obligația de a notifica solicitantul în acest sens, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii de racordare la SD.
(4) Prin notificarea prevăzută la alin. (3) OSD îi pune la dispoziție cu titlu gratuit solicitantului următoarele informații:
a) lungimea, diametrul, capacitatea tehnică și regimul de presiune aferente racordului existent care deservește cu gaze naturale imobilul în care se regăsește instalația de utilizare comună;
b) punctul de delimitare dintre racord și instalația de utilizare;
c) date cu privire la tipul contorului, inclusiv dotarea/nedotarea acestuia cu dispozitiv de corecție, care urmează să fie montat la viitorul loc de consum, inclusiv căderea de presiune;
d) presiunea din aval de echipamentul de reglare.
(5) Notificarea prevăzută la alin. (3) stă la baza întocmirii documentației tehnice/proiectului tehnic necesară/necesar execuției instalației de utilizare a gazelor naturale.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.