Certificatul verde este un titlul care atestă producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie. Certificatul se poate tranzacţiona, distinct de cantitatea de energie electrică pe care acesta o reprezintă, pe o piaţă organizată, în condiţiile legii şi reprezintă schema suport de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.

Statul roman sprijină investitorii în energie verde (regenerabila) prin intermediul certificatelor verzi şi prin asigurarea cadrului legal de comercializare a acestora. În prezent, fiecare MWh de energie verde produs din surse regenerabile este recompensat cu un numar de certificate verzi. Aceste certificate verzi sunt cumpărate de furnizorii de energie electrică, companiile de profil fiind obligate să aibă o anumita cota de energie regenerabila în coşul de energie electrică livrată consumatorilor

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 901 din data de 26 octombrie 2018, a fost publicat Ordinul nr. 178/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2017.

A fost introdusă o nouă definiție: certificat verde blocat temporar – certificatul verde luat în considerare pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii estimate de certificate verzi aferente unui trimestru de analiză de către un operator economic cu obligație de achiziție de certificate verzi, fără posibilitatea tranzacționării acestuia pe perioada de blocare. Certificatul verde este blocat temporar în contul propriu al operatorului cu obligație de achiziție de certificate verzi din Registrul certificatelor verzi de către operatorul pieței de certificate verzi, în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului de analiză.

Au fost aduse modificări în privința conținutului termenilor consacrați de Ordinul nr. 77/2017: certificat verde anulat; certificat verde blocat; certificat verde expirat;  certificat verde transferat; certificat verde valabil; certificat verde tranzacționat; confirmare de tranzacție; contract bilateral de certificate verzi; piața contractelor bilaterale de certificate verzi; preț negociat pe piața contractelor bilaterale de certificate verzi.

O altă modificare vizează abrogarea art. 17; și modificarea fundamentală a art. 18, care are următorul cuprins:
(1) După încheierea intervalului de ofertare, sistemul de tranzacționare trece în etapa de încheiere a tranzacțiilor, prin stabilirea, în funcție de ofertele de vânzare și ofertele de cumpărare existente în sistemul de tranzacționare la momentul închiderii intervalului de ofertare și de preț:
a) a curbei ofertei, prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor ofertelor de vânzare, sortate în ordinea crescătoare a prețurilor;
b) a curbei cererii, prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor ofertelor de cumpărare, sortate în ordinea descrescătoare a prețurilor;
c) a PIPCSCV;
d) a numărului de CV tranzacționate, cu alocarea acestora proporțional cu CV din ofertele de vânzare/cumpărare de certificate verzi care au intrat în tranzacție.

Menţionăm că sistemul de promovare prin certificate verzi încearcă să reducă importurile de resurse primare de energie, stimularea dezvoltării durabile locale şi regionale şi crearea de noi locuri de muncă, reducerea poluării mediului prin diminuarea producerii de emisii poluante şi gaze cu efect de seră.

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.