Riscurile sistemice la adresa băncilor sunt importante pentru economie în ansamblu, drept pentru care sunt contracarate din momentul în care sunt identificate. În prezent, un risc sistemic a apărut în cadrul creditelor prin Prima Casă.

Debitorii cu venituri mici raportat la rata lunară (grad de îndatorare de 40-50%) şi locuri de muncă în industrii pro-ciclice care au contractat un credit prin Prima Casă sunt vulnerabili în prezent.

Programul Prima Casă a căpătat o dimensiune sistemică şi a devenit, dintr-un program guvernamental destinat ajutorării persoanelor cu venituri reduse să achiziţioneze o locuinţă, un risc la adresa sistemului bancar autohton. Stocul de împrumuturi acordate prin Prima Casă a ajuns la 31,9 miliarde lei, adică 26% din totalul creditelor acordate populaţiei în martie 2018, iar în fluxul de credit ipotecar a reprezentat 64% în 2016 şi 58% anul trecut, conform Raportului anual al Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială (CNSM).

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.