Legea nr. 167/2018 („Legea nr. 167/2018”) pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 („Legea energiei electrice și gazelor naturale”) a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 16 iulie 2018.

Ce aduce nou?

1. Cofinanțarea investițiilor nejustificate economic din fonduri ale persoanelor fizice și juridice care solicită racordarea la rețeaua de distribuție a energiei electrice

În situația în care investițiile pentru dezvoltarea rețelei de distribuție pentru electrificarea localităților sau pentru extinderea rețelei de distribuție în zona acoperită de contractul de concesiune nu sunt justificate economic pentru operatorul de distribuție, realizarea acestora va fi cofinanțată din fonduri proprii ale distribuitorului, fonduri ale bugetelor locale și/sau din bugetul de stat precum și din fonduri ale persoanelor fizice și juridice care au solicitat racordarea la rețea în acea zonă.

2. Noi obligații și restricții impuse furnizorilor

Legea nr. 167/2018 impune furnizorilor noi obligații și restricții, respectiv:
– obligația de a achiziționa energie electrică pentru a se asigura acoperirea consumului clienților furnizorului, cu prioritate pentru clienții beneficiari ai serviciului universal din portofoliul propriu al acestuia. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amenda cuprinsă între 5% și 10% din cifra de afaceri anuală.
– interdicția expresă pentru furnizor de a denunța unilateral contractele de furnizare de energie electrică încheiate cu clienții finali.

3. Modificarea domeniului de reglementare din sectorul gazelor naturale

De la data intrării în vigoare a Legii nr. 167/2018, se modifică art. 98 din Legea energiei electrice și gazelor naturale care stabilește domeniul de reglementare pentru desfășurarea activităților privind gazele naturale prin excluderea din câmpul de aplicare a gazelor petroliere lichefiate (GPL), gazelor naturale comprimate (GNC), gazelor naturale comprimate pentru vehicule (GNCV).

4. Interdicția furnizorului de gaze naturale de a denunța unilateral contractele încheiate cu clienții finali

Simetric modificării aduse în domeniul electricității, Legea nr. 167/2018 reglementează interdicția denunțării unilaterale a contractelor de furnizare gaze naturale încheiate cu clienții finali și pentru furnizorul de gaze naturale.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.