În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 810 din data de 21 septembrie 2018, a fost publicată Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, din 18.09.2018.

Tarifele de distribuție se aplică în baza contractelor de distribuție tuturor utilizatorilor racordați la rețeaua electrică de distribuție a operatorului de distribuție, în concordanță cu nivelul de tensiune la care este introdusă/extrasă energia electrică.

Operator de distribuție este persoană juridică, titulară a licenței de distribuție a energiei electrice, care deține o rețea electrică de distribuție pe care o exploatează, întreține, modernizează, dezvoltă și care deține concesiunea serviciului de distribuție a energiei electrice. Operatorul de distribuție concesionar distribuie energie electrică la mai mult de 100.000 de clienți finali.

ANRE reglementează că la stabilirea tarifelor de distribuție se consideră costurile și veniturile asociate serviciului de distribuție.

Serviciul de distribuție constă în asigurarea distribuției de energie electrică, inclusiv a energiei reactive, precum și a activității de măsurare a energiei electrice distribuite conform condițiilor asociate licenței de distribuție.

Metodologia stabilește toți indicii care urmează a se lua în calcul pentru calcularea tarifelor de distribuție, inclusiv modul de calculare.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.