În frumoasele legende ale anticei Elade, ambrozia era un aliment aparte, rezervat numai puternicilor zei ai Olimpului, cărora le conferea tinerețe veșnică, viață fără de sfârșit. Dar tot ambrozie se numește și o plantă pe care autoritățile o consideră atât de primejdioasă pentru sănătatea umană, încât recent a trebuit să fie „scoasă în afara legii”. Parlamentul a adoptat o lege anume pentru combaterea sa, „onoare” de care nu multe dintre bălăriile de pe maidanele patriei noastre au avut parte.

Ce are atât de special, în sens negativ, Ambrosia artemisiifolia, de s-a mobilizat cogeamite parlamentul, spre a hotărî stârpirea sa, oriunde va fi întâlnită? Despre ambrozie se afirmă, deseori, că ar fi cea mai alergenă specie din bogata floră a României.

Cine trebuie să cunoască noul act normativ? Majoritatea românilor. Motivul? Orice posesor de teren s-ar putea alege cu o amendă usturătoare, în condițiile în care fie și un fir de ambrozie va fi descoperit pe proprietatea sa, dacă se va dovedi că n-a luat toate măsurile necesare pentru distrugerea temutei bălării, în urma avertismentului anterior primit.

Unii români s-ar putea întreba cum de-or fi conviețuit înaintașii lor cu ambrozia, de-a lungul secolelor. Nu provoca ea neajunsuri și în trecut? Sau abia de curând s-a descoperit că ambrozia cauzează o bună parte dintre alergiile ce se manifestă în perioada august-septembrie?

Explicația este simplă: ambrozia nu-i o specie autohtonă. A fost adusă în Europa în mod neintenționat, odată cu semințele altor plante. Ambrosia artemisiifolia e la ea acasă în Lumea Nouă, pe continentul american. Așadar, eliminarea ei din flora României n-are cum să producă vreun efect nociv, asupra ecosistemelor. Aceasta în varianta optimistă, în care ambrozia, supranumită „iarba pârloagelor”, va fi eliminată totalmente, cu toată rezistența sa. Nici măcar erbicidele nu-i vin, toate, de hac. Totuși, buruiana trebuie combătută. O cere legea!

 

Noutăți legislative

În „Monitorul Oficial” 227/2018 a fost publicată Legea 62/2018 pentru combaterea buruienii ambrozia. Actul normativ stabilește că toți proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii de drumuri publice, de căi ferate, precum și administratorii cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au îndatorirea de-a efectua lucrări de prevenire a apariției, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia), în scopul „instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive” şi înlăturării sale, atunci când e prezentă pe terenurile intra-/extravilane.

Recentele știri juridice arată că, în intervalul dintre răsărirea ambroziei şi apariţia primelor sale flori, adică cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole vor trebui să efectueze periodic lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode specifice. Scopurile: distrugerea ambroziei, preîntâmpinarea răspândirii sale. Măsurile mai sus menționate vor fi menţinute până la finele perioadei de vegetaţie a plantei.

Nerespectarea acestor prevederi de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri/beneficiarii lucrărilor de construcţii/administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole va reprezenta contravenţie, ce va fi sancţionată cu avertisment.

Totodată, nesocotirea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri/beneficiarii lucrărilor de construcţii/administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi-ai bazinelor piscicole reprezintă contravenție, fiind pedepsită cu amendă. Pentru persoanele fizice, amenda aplicabilă va fi de la 750 lei până la 5.000 lei. Persoanelor juridice li se va aplica o amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.

Atenție! Obligaţia de a lua măsurile necesare pentru prevenirea instalării sau răspândirii ambroziei pe terenurile afectate de lucrări va reveni și beneficiarilor lucrărilor de construcții. În ariile naturale protejate, lucrările de întreţinere a terenului în scopul combaterii ambroziei se vor efectua în acord cu planul de management al ariei naturale ocrotite.

Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii vor desfășura, în fiecare an, campanii de informare şi conştientizare, în care vor fi implicați și parteneri locali, fiind stabilite, cu aceste ocazii, măsurile de trebuință pentru limitarea ariei de extindere a temutei ambrozii şi a eradicării sale.

 

Cine va aplica sancțiunile?

Din ultimele știri juridice rezultă că de verificarea şi constatarea nerespectării de către persoanele fizice și juridice a dispoziţiilor privind combaterea ambroziei, precum şi de aplicarea sancţiunilor prezentate se va ocupa o comisie mixtă.

Comisia respectivă se va constitui prin ordin al prefectului. Membrii săi vor fi specialişti din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene ori a direcției pentru agricultură a municipiului Bucureşti, din cadrul comisariatelor judeţene ale Gărzii de Mediu, al direcţiilor judeţene de sănătate publică şi al autorităţii publice locale în a cărei rază teritorială va fi întreprinsă acțiunea de control.

 

În război cu iarba pârloagelor

Ambrozia a intrat relativ recent în atenția autorităților, ca factor alergen. Prezența sa pe teritoriul românesc a fost observată pe la început de secol XX, însă în acele timpuri planta n-avea răspândirea de azi. Înmulțirea sa a fost favorizată de către perioadele lungi de secetă, de numărul enorm de terenuri lăsate necultivate sau neutilizate și de tăierile masive de pădure, fenomene specifice ultimelor decenii. Terenurile lăsate de izbeliște au oferit condiții ideale pentru „iarba pârloagelor”.

Începutul „luptei” cu ambrozia nu este prea complicat: va trebui să învățăm să recunoaștem planta, întrucâtva asemănătoare cu pelinul. Proprietarii sau deținătorii unor suprafețe mari de teren, lăsate necultivate și apoi invadate de către Ambrosia artemisiifolia, vor avea de lucru din plin, după ce primăvara își va intra în drepturi. Poate așa se vor mai împuțina terenurile lăsate în paragină. O grijă în plus vor avea și beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice sau ai căilor ferate. Se pare că vin zile grele pentru Ambrosia artemisiifolia, dar și pentru unii dintre cei ce vor trebui s-o combată!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.