În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 29 din data de 10 ianuarie 2019, a fost publicată Legea nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004.

Principalele modificări operate în Legea cooperației agricole:

1. persoanele fizice și/sau persoanele juridice care se asociază în cooperative agricole trebuie să fie fermieri activi în concordanță cu legislația în vigoare sau să aibă cod CAEN principal din secțiunea A «Agricultură, silvicultură și pescuit», diviziunea 01, secțiunea C «Industria prelucrătoare», diviziunea 10, 11, 12;

2. au fost descrise pe larg principiile cooperatiste care stau la baza cooperației agricole;

3.  cooperativa agricolă nu poate efectua operațiuni de colectare, vânzare și procesare a producției primare pentru nonmembri care să însumeze mai mult de 30% din cifra de afaceri aferentă acestor operațiuni;

4. au fost reglementate obligațiile membrilor cooperatori, care sunt următoarele:
a) să verse la termenele stabilite valoarea aportului subscris în cooperativa agricolă;
b) să ducă la îndeplinire hotărârile adunării generale și ale celorlalte organe de conducere ale cooperativei agricole;
c) să nu fie în același timp membri cooperatori în cooperative agricole concurente;
d) să înștiințeze în scris eventualele situații de conflicte de interese;
e) să respecte valorile și principiile mișcării cooperatiste;
f) să respecte prevederile actelor constitutive ale cooperativei agricole.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.